Spotkania Rady Konsultacyjno-Społecznej przy Burmistrzu Miasta Józefowa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Spotkania Rady Konsultacyjno-Społecznej

przy Burmistrzu Miasta Józefowa

Zaproszenia wysłane pocztą do ok. 90  nieformalnych członków Rady (obecność średnio ok. 40 osób ma spotkaniu)

Miejsce: Budynek Rady Miasta

 

  • 2015 rok

27 lutego 

Temat:

-Strategi Miasta Józefowa na lata 2015-25.

Spotkanie z mieszkańcami oraz Radą Konsultacyjno-Społeczną Warsztat, podczas którego przedstawiciele władz oraz mieszkańcy wspólnie z przedstawicielem firmy MM Marketing i Innowacje Sp. z o.o. weryfikowali oraz dopracowywali założenia strategiczne zawarte w projekcie „Strategii Rozwoju Miasta Józefowa”.

 

22 stycznia

Temat:

- Budżet Miasta na 2015 rok.

 

  • 2014 rok

11 lutego

Konsultacje społeczne z mieszkańcami ( wyjątkowo Aula Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek AK)

Temat:

- Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych nad rzeką Świder,

- Koncepcja zagospodarowania Skweru im. Jana Pawła II.

 

15 maja

Temat:

- Budowa w Józefowie jednej z najnowocześniejszych w Europie oczyszczalni ścieków.

 

23 września

Temat:

- Budowa w Józefowie jednej z najnowocześniejszych w Europie oczyszczalni ścieków - najnowsze informacje,

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – nowy wniosek o przyznanie środków finansowych z Unii Europejskiej,

- Inne ważne sprawy dla Miasta.

 

25 listopada

Temat:

- Projekt budżetu Miasta na 2015 rok,

- Inne ważne sprawy dla Miasta.

 

  • 2013 rok

 25 października

Temat:

- Plan budżetu Miasta na 2014 rok,

- Stan zaawansowania projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Józefowa”,

- Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,

- Inne aktualne inwestycje oraz ważne sprawy dla Miasta.

 

2 grudnia

Temat:

- Plan budżetu Miasta na 2014 rok,

- Inne aktualne inwestycje oraz ważne sprawy dla Miasta.