Konsultacje z mieszkańcami

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI

2013 rok

 • 29 listopada - Aula Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek AK

 Temat: Debata o bezpieczeństwie w Józefowie

 Spotkanie organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Otwocku.

 http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=296

 Zaproszenia dla mieszkańców na stronie internetowej UM oraz Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz na  FB  Józefów Miasto.

 Uczestnictwo: ok. 70 osób (w tym gimnazjaliści)

 

 • 16 października - Aula Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek AK

Temat:  Zagospodarowanie Skweru im. Jana Pawła II w Józefowie wraz z jego otoczeniem (teren przy Urzędzie Miasta między ulicami Piłsudskiego a Parkową.

Prezentacja analizy przygotowanej przez studentów SGGW.

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=245

Zaproszenia dla mieszkańców na stronie internetowej UM oraz na FB Józefów Miasto.

 

Uczestnictwo: ok. 60 osób (w tym ok. 40 studentów i pracowników SGGW).

 

2014 rok

 • 18 grudnia - Szkoła Podstawowa nr 2

Temat: Prosument

Spotkanie z mieszkańcami i ankietyzacja – prezentacja założeń programu.

Zapowiedzi na stronie internetowej UM, FB Józefów Miasto oraz kilkudziesięciu plakatach rozwieszanych w najważniejszych punktach miasta.

Uczestnictwo: ok. 20 osób, łącznie zebrano ok. 60 ankiet.

 

 • 11 grudnia - Szkoła Podstawowa nr 1

Temat: Prosument

Spotkanie z mieszkańcami i ankietyzacja – prezentacja założeń programu.

Zapowiedzi na stronie internetowej UM, FB Józefów Miasto oraz kilkudziesięciu plakatach rozwieszanych w najważniejszych punktach miasta.

Uczestnictwo: ok. 20 osób, łącznie zebrano ok. 60 ankiet.

 

 • 11 lutego - Aula Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek AK

Temat: Oficjalne ogłoszenie wyników jednoetapowego konkursu studialnego na opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru im. Jana Pawła II.

Dyskusja o zwycięskich projektach oraz debata o planach zagospodarowania terenów nad Świdrem.

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=430

http://www.jozefow.pl/page/817,wydarzenia-w-miescie.html?id=46

Zaproszenie mieszkańców na stronie internetowej UM oraz na FB Józefów Miasto. Zaproszenia wysłane drogą pocztową dla ok. 80 członków Rady Konsultacyjno-Społecznej  działającej nieformalnie przy Burmistrzu.

Uczestnictwo: ok. 70 osób (w tym ok. 30 studentów i pracowników SGGW).

2015 rok

 • 9 kwietnia - Miejski Ośrodek Kultury

Temat: Program Gospodarki Niskoemisyjnej

Spotkanie z mieszkańcami i ankietyzacja – prezentacja założeń programu.

http://jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=924

Zapowiedzi na stronie internetowej UM, FB Józefów Miasto oraz kilkudziesięciu plakatach rozwieszanych w najważniejszych punktach miasta.

Uczestnictwo: 4 osoby

 

 • 26 marca - Miejski Ośrodek Kultury

Temat: Program Gospodarki Niskoemisyjnej

Spotkanie z mieszkańcami i ankietyzacja – prezentacja założeń programu.

http://jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=924

Zapowiedzi na stronie internetowej UM, FB Józefów Miasto oraz kilkudziesięciu plakatach rozwieszanych w najważniejszych punktach miasta.

Uczestnictwo: 12 osób

 

 • 30 grudnia 2014 roku – 23 stycznia 2015 roku

  Temat: Konsultacje społeczne aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Józefowa

 Zawiadomienia o zakończeniu prac nad dokumentem„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Józefów” wraz z  informacją o terminie zgłaszania uwag i wniosków.

 Informacja na stronie internetowej UM w BIP, na FB Józefów Miasto, ogłoszeniach urzędowych oraz w prasie lokalnej:  „Linia      Otwocka” i „Tygodnik Regionalny”

 Uczestnictwo (uwagi i wnioski): 1  (poza radnymi zgłaszającymi uwagi podczas posiedzeń, w konsultacjach wzięło udział jedynie  Nadleśnictwo Celestynów).

 

 • 2 września 2015 roku - Miejski Ośrodek Kultury

Temat: Konsultacje Społeczne Strategii Rozwoju LGD

Spotkanie z mieszkańcami i ankietyzacja – prezentacja założeń programu.

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1090

Zapowiedzi na stronie internetowej UM, FB Józefów Miasto oraz kilkudziesięciu plakatach rozwieszanych w najważniejszych punktach miasta.

Uczestnictwo: 30 osób

 

 • Konsultacje społeczne Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Józefowa

Uwagi do Projektu (na lata 2015-2030) oraz Prognozy jego oddziaływania na środowisko można składać do 11 listopada 2015 roku. 

 

2016 rok

 
 • Podziel się pomysłem!

Trwają konsultacje Lokalnej Grupy Działania. Stowarzyszenie przygotowało ankiety, które pomogą opracować Lokalną Strategię Rozwoju i zrozumieć potrzeby Mieszkańców.

Prosimy o wypełnienie kart konsultacji i kart projektu oraz wysłanie na adres m.tarazewicz@jozefow.pl.

 

LGD Natura i Kultura to stowarzyszenie gmin powiatu otwockiego działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Od 2016 r. również małe miasta takie jak Józefów, który przystąpił do Stowarzyszenia, będą mogły korzystać z pomocy unijnej dotychczas przeznaczonej gminom wiejskim.

Więcej informacji o konsultacjach oraz karty konsultacyjne: http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1090