Strefy zagrożenia powodziowego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 

Mapy zagrożenia powodziowego wodami

o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na 100 lat)

Są one wiążące dla organów przy sporządzaniu planów miejscowych, a tym samym wyznaczają tereny, na których zakazuje się zabudowy.

Mapy zostały sporządzone i zweryfikowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i udostępniono je Miastu w kwietnie 2015 r.

 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne Organ ma 30 miesięcy na dopasowanie obowiązujących planów miejscowych do aktualnych map zagrożenia powodziowego.