Ankiety

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Pierwszym etapem wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest ankietyzacja mieszkańców w celu jak najlepszego rozpoznania i zdiagnozowania potrzeb naszego miasta w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

 

Badanie obejmuje swoim zakresem cały obszar miasta i dane dotyczą:

 • Budynków użyteczności publicznej,
 • Spółdzielni mieszkaniowych,
 • Prywatnych domów jednorodzinnych,
 • Transportu,
 • Gospodarki odpadami,    
 • Przemysłu i usług.

 

Ankieta nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi dla nas ważną informację o ilości zużytej energii i emisji CO2.

 

Szczególnie istotne są informacje dotyczące:

 • Powierzchni użytkowej obiektów,
 • Rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw,
 • Stopnia termomodernizacji,
 • Rodzaju ogrzewania,
 • Planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła.

 

Dla ułatwienia przygotowaliśmy ankietę dla mieszkańców (budynków mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych)

ANKIETA PDF  

ANKIETA ONLINE 

 

Ankietę należy wypełnić i wrzucić do specjalnych urn, których lista znajduje się poniżej. Ankietę można też zeskanować (zrobić zdjęcie) i wysłać na adres mailowy pgnjozefow@kape.gov.pl lub pocztą na adres Urząd Miasta Józefowa ul. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów.

Termin składania ankiet (nawet nie w pełni wypełnionych): do 31 marca 2020 roku.

 

1. Przychodnia Miejska, ul. Skłodowskiej 5/7
 
2. ICSiR, ul. Długa 44
 
3. Miejski Ośrodek Kultury, ul. Wyszyńskiego 1
 
4. UM Józefowa, ul. Wyszyńskiego 1
 
5. Hydrosfera Józefów, ul. Drogowców 20
 
6. Miejskie Przedszkole nr 1, ul. Kossaka 14
 
7. Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Sosnowa 17 oraz filia (Wyszyńskiego 1A od Sosnowej)
 
8. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Mickiewicza 11
 
9. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Graniczna 26 i Sienkiewicza 2
 
10. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Leśna 39
 
11. Centrum Medyczne Józeów ul. Armii Krajowej 5
 
12. Miejska Biblioteka Publiczna – Michalin, ul. Słoneczna 15