Konsultacje Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015-2025

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Strategia Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 – 2025

Informacje o spotkaniach ,warsztatach oraz prośby dotyczące wypełniania ankiet i kwestionariuszy publikowane były stronie internetowej UM oraz na profilu Józefów Miasto na FB. Informacje o toczących się konsultacjach pojawiały się także w prasie lokalnej.

2014 rok

  • 7 sierpnia – 17 września

Anonimowe ankiety dla mieszkańców, oceniające potencjał rozwojowy miasta, aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jego rozwojem.  Można je było wysłać zarówno drogą elektroniczną, jak i zostawić w BOK.

  • 8 września - Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej

I warsztat konsultacyjny: celem organizowanego spotkania było poznanie problemów miasta Józefów oraz jego potencjału w układzie analizy SWOT.

  • 9 września - Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej

II warsztat konsultacyjny: celem organizowanego spotkania było wspólne opracowanie wizji i misji Miasta Józefów.

 

2015 rok

  • 27 lutego – budynek Rady Miasta

Spotkanie z mieszkańcami oraz Radą Konsultacyjno-Społeczną

Warsztat, podczas którego przedstawiciele władz oraz mieszkańcy wspólnie z przedstawicielem firmy MM Marketing i Innowacje Sp. z o.o. weryfikowali oraz dopracowywali założenia strategiczne zawarte w projekcie „Strategii Rozwoju Miasta Józefowa”.

  • 11 – 24 maja

Kwestionariusz dla mieszkańców: w związku z zakończeniem prac nad projektem Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 – 2025 i upublicznieniem dokumentu - józefowianie zostali zaproszeni do wnoszenia uwag. Wypełniony kwestionariusz można było wysłać zarówno drogą elektroniczną, jak i zostawić w BOK.