Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Punkt przyjmowania PIT-ów w UM w Józefowie (26 kwietnia)
26 kwietnia 2017

W środę, 26 kwietnia w godz. 8:30-15:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Józefowie (ul. Kard. Wyszyńskiego 1) zostanie uruchomiony punkt przyjmowania zeznań podatkowych. 

 

Dyżur tego dnia będą pełnić urzędnicy z Urzędu Skarbowego w Otwocku. 

 

WSPIERAM JÓZEFÓW – Płać podatki tu gdzie mieszkasz

Równocześnie przypominamy mieszkańcom Józefowa, o tym aby w zeznaniu podatkowym wpisali w miejscu zamieszkania józefowski adres. Tylko wtedy pieniądze z ich podatków trafią do Naszego Miasta i będą mogły być przeznaczone na inwestycje w Józefowie.

 

Dochody gminy

Dlaczego tak ważne jest płacenie podatków lokalnie?

Dochód samorządu składa się z dochodów własnych oraz subwencji ogólnej i dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. Jeśli dochody własne gminy są niewielkie to rola samorządu sprowadza się głównie do administrowania funduszami przekazywanymi centralnie.

Im więcej własnych środków w budżecie gminy – tym większą ma ona niezależność oraz możliwość decydowania o ich przeznaczeniu.  

Dlatego tak ważne jest płacenie podatków w miejscu swojego zamieszkania – bo dzięki temu znaczna część pieniędzy zostaje przeznaczona na inwestycje na rzecz mieszkańców.  

 

Z czego składa się dochód własny gminy?

  • podatki  stanowiące dochód budżetu państwa (PIT, CIT), które częściowo wracają do budżetu gminy;
  • podatki lokalne (od nieruchomości, środków transportowych, leśny, rolny, spadki i darowizny, od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa);
  • opłaty (targowa, od posiadania psów, skarbowa);
  • dochody z majątku komunalnego ( m. in. sprzedaż nieruchomości, użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie, zyski  z zakładów i spółek);
  • inne (m. in. dotacje unijne, odsetki , dochody z kar pieniężnych i grzywien).

PRZYPOMINAMY

 

  • Miejsce zamieszkania

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ustanawia rozliczanie się zgodnie z miejscem zamieszkania. Czyli jeśli składając zeznanie podatkowe za 2015 rok, w tym roku mieszkałeś w Józefowie – to Twoje podatki powinny trafić właśnie tam, a Twój PIT powinien zostać złożony w Urzędzie Skarbowym w Otwocku.

  • Nie potrzeba meldunku i tytułu prawnego do lokalu

Jeśli nie jesteś zameldowany, ale mieszkasz w Józefowie to najbliższe roczne zeznanie podatkowe wypełnij jako podatnik zgodnie z miejscem zamieszkania (Józefów). Nie musisz posiadać żadnego tytułu prawnego do lokalu, w którym mieszkasz.

  • Aktualizacja danych

Jeśli chcesz, aby Urząd Skarbowy w Otwocku miał także Twój aktualny numer konta, dane kontaktowe, albo inny adres do korespondencji niż ten zamieszkania to do zeznania dołączasz druk ZAP-3. Taką czynność trzeba wykonać tylko raz! W następnych latach będziesz dla Urzędu Skarbowego już automatycznie mieszkańcem Józefowa.

  • Wspólne rozliczanie się

Jeśli rozliczasz się np. ze współmałżonkiem, to przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego jako pierwszą osobę na zeznaniu (podatnika) trzeba wpisać tę osobę, która może podać adres naszego miasta. Druga osoba nie ma już obowiązku zmiany danych osobowych na Józefów. Tak przygotowane zeznanie trafia do otwockiego Urzędu Skarbowego i Wasz wspólny podatek zasili budżet Józefowa.