Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Spotkanie z władzami PKP PLK i przekazanie petycji
15 grudnia 2016

15 grudnia z delegacją mieszkańców Józefowa z Grupy „Nie dla podziału Józefowa przez PKP” spotkał się Włodzimierz Żmuda - Członek Zarządu ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego PKP PLK.

 

O zorganizowanie spotkania z władzami PKP PLK mieszkańcy poprosili burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta na sesji RM pod koniec października. http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1563
 
Mieszkańcy przekazali Panu Prezesowi podpisanych ponad 3 tysiące petycji i zaapelowali o spełnienie zawartych w nich postulatów. Podkreślili też, że liczą na konkretne rozwiązania i gwarancje, że będą ona wdrażane podczas realizacji projektu inwestycyjnego. 
 
Józefowianie przygotowali także prezent świąteczny dla Zarządu Spółki – powiększoną kartkę z życzeniami wesołych Świąt i logiem Grupy.
 
Pan Prezes zadeklarował chęć współpracy i obiecał, że PKP PLK jako spółka publiczna będzie dokładać szczególnych starań, aby zadbać o interesy społeczności lokalnej.  
 
Po przekazaniu petycji i życzeń świątecznych odbyło się spotkanie w mniejszym gronie. Uczestniczyli w nim w nim Włodzimierz Żmuda - Członek Zarządu ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego PKP PLK oraz Wiesław Ogłoblin, dyrektor projektu, a po stronie Miasta Józefów: .burmistrz Stanisław Kruszewski, zastępca burmistrza Marek Banaszek oraz doradca burmistrza ds. komunikacji społecznej Magdalena Janczewska.
 
Obie strony uzgodniły, że kolejne rozmowy z udziałem prezesa Włodzimierza Żmudy odbędą się w styczniu.
 
Władze PKP PLK obiecały także, że w drugiej połowie stycznia przyjadą do Józefowa i podczas specjalnego spotkania z mieszkańcami, odpowiedzą na wszystkie nurtujące józefowian pytania związane z przebiegającą przez Józefów inwestycją.