Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
UWAGA! Prosimy o wystawianie odpadów zielonych w innych workach niż te do odpadów segregowanych
14 listopada 2017

Worki do odpadów zielonych należy zakupić we własnym zakresie. Prosimy, aby nie  pakować odpadów zielonych w worki przeznaczone do odpadów segregowanych.

 

Prosimy, aby wystawiać odpady zielone we własnych workach koloru czarnego.

Jeśłi mają Państwo nadmiar worków do selektywnj zbiórki odpadów - to należy je zwracać do Zakładu Oczyszczania w Józefowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 7.

Warto pamiętać, że za worki te płacą wszyscy mieszkańcy Józefowa i są one przeznaczone tylko do określonej kategorii odpadów.