Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Miasto Józefów wzięło udział w konsultacjach projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy
18 kwietnia 2017

Burmistrz Stanisław Kruszewski przesłał na ręce posła Jacka Sasina – przedstawiciela autorów projektu oraz Wojewody Mazowieckiego, ocenę zaproponowanych w ustawie rozwiązań oraz samego przebiegu procesu konsultacyjnego.

Całe pismo w załączniku. 

 

W podsumowaniu sześciotronicowego dokumentu czytamy, że  Miasto Józefów wnosi o:

  • Zaprzestanie prac nad obecnym projektem ustawy o ustroju m. stołecznego Warszawy;
  • Zapoczątkowanie nowego procesu tworzenia projektu ustawy, którego inicjatorem powinna zostać Rada Ministrów;
  • Włączenie w proces legislacyjny członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, władze samorządów gmin oraz ekspertów;
  • Powołanie zespołów problemowych, które zgodnie z zapowiedziami staną się podstawą dla wypracowania szczegółowych rozwiązań merytorycznych;
  • Przygotowanie kompleksowej analizy konsekwencji rozważanych rozwiązań: prawnych, finansowych, organizacyjno-zarządczych i innych, które będą miały wpływ na codzienne życie mieszkańców;
  • Przygotowanie oraz przeprowadzenie rzetelnych, kompleksowych i szerokich konsultacji społecznych, które towarzyszyłyby pracom nad projektem na każdym etapie prac nad nim.

W ocenie Miasta Józefowa, tylko po spełnieniu powyższych warunków możliwe jest stworzenie dobrego, partnerskiego projektu metropolitarnego, który zyska uznanie społeczności lokalnej oraz wypracowanie rozwiązań opartych na poszanowaniu odrębności i niezależności samorządów. 

Kontynuacja prac nad projektem w obecnej formule owocować będzie narastającym oporem społecznym, eskalacją napięcia oraz coraz większą liczbą referendów lokalnych.

Pliki do pobrania: