Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
ODWOŁANE referendum w sprawie metropolii
10 maja 2017

10 maja podczas sesji Rada Miasta Józefowa przyjęła uchwałę o odwołaniu referendum. Radni przyjęli także stanowisko, w którym dziękują mieszkańcom Józefowa za zaangażowanie i deklarują, że w przypadku pojawienia się nowego projektu, który będzie naruszał niezależność Naszego Miasta, sami podejmą inicjatywę referendalną. 

Referendum w sprawie projektu o ustroju m. st. Warszawy (tzw. metropolitalnego) planowane było na 4 czerwca. Inicjatorem referendum była grupa mieszkańców. Po wycofaniu przez PiS z prac parlamentalnych projektu uchwały, Inicjatorzy zdecydowali się na złożenie wniosku o odwołanie procedury referendalnej

Przeczytaj wniosek Inicjatorów: http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1762

Do wniosku przychyliła się józefowska Rada Miasta, która uchyliła uchwałę o organizacji referendum.

Jednocześnie nasi radni nie zamierzają tracić czujności i na bieżąco monitorować prace nad ustawami dotyczącymi metropolii warszawskiej,

W przyjętym stanowisku Rady Miasta czytamy m. in.: 

"Stanowczo podkreślamy, że wszelkie próby ingerowania w niezależność Naszego Miasta i oraz ograniczenia kompetencji samorządu spotkają się z naszą zdecydowaną reakcją"

"Deklarujemy także, że w przypadku pojawienia się nowego projektu metropolitalnego, który będzie budził uzasadniony niepokój i wątpliwości Mieszkańców, Rada Miasta Józefowa podejmie uchwałę o referendum".

"Rada Miasta Józefowa chciałaby również złożyć najwyższe wyrazy uznania dla Mieszkańców Józefowa, którzy poparli tę obywatelską inicjatywę i włączyli się w zbieranie podpisów pod wnioskiem referendalnym. Państwa czas, zaangażowanie oraz mobilizacja ponad podziałami są najlepszym świadectwem Państwa troski o Nasze Miasto".

S T A N O W I S K O

Rady Miasta Józefowa

z dnia 10 maja 2017 r.

 

w sprawie odwołania procedury referendalnej

 

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 6 Statutu Miasta Józefowa, uchwalonego uchwałą Nr 150/V/2008 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 maja 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 145, poz. 5100) Rada Miasta Józefowa ustala, co następuje:

 

§ 1.Rada Miasta Józefowa z pełnym zrozumieniem przyjmuje wniosek Inicjatorów referendum o odwołanie procedury referendalnej.

§ 2. Podzielamy argumentację wnioskodawców, że po wycofaniu z Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, nie ma podstaw do przeprowadzenia w Józefowie referendum. Doceniamy także troskę Mieszkańców o budżet Naszego Miasta.

§ 3. 1. Stanowczo podkreślamy, że wszelkie próby ingerowania w niezależność Naszego Miasta i oraz ograniczenia kompetencji samorządu spotkają się z naszą zdecydowaną reakcją.

             2. Równocześnie obiecujemy ścisłą współpracę z Mieszkańcami w przypadku wznowienia prac nad nowym projektem o ustroju miasta stołecznego Warszawy lub innym projektem dotyczącym metropolii warszawskiej.

            3. Deklarujemy także, że w przypadku pojawienia się nowego projektu metropolitalnego, który będzie budził uzasadniony niepokój i wątpliwości Mieszkańców, Rada Miasta Józefowa podejmie uchwałę o referendum.

§ 4. 1. Rada Miasta Józefowa chciałaby również złożyć najwyższe wyrazy uznania dla Mieszkańców Józefowa, którzy poparli tę obywatelską inicjatywę i włączyli się w zbieranie podpisów pod wnioskiem referendalnym. Państwa czas, zaangażowanie oraz mobilizacja ponad podziałami są najlepszym świadectwem Państwa troski o Nasze Miasto.

            2. Jesteśmy przekonani, że solidarna postawa Mieszkańców Józefowa miała duży wpływ na decyzję o wycofaniu z prac parlamentarnych projektu o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

§ 5. Jesteśmy dumni, że józefowianie mogą być wzorem dla innych jak skutecznie działać na rzecz wspólnego dobra.