Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadal zwleka z decyzją o przyznaniu dotacji na budowę józefowskiej oczyszczalni
12 maja 2017

10 maja odbyło się kolejne spotkanie z urzędnikami NFOŚiGW w sprawie dofinansowania projektu „Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie”. Tego samego dnia Rada Miasta Józefowa przyjęła stanowisko apelując do Instytucji Zarządzającej o podjęcie decyzji w tej sprawie

 

29 stycznia 2016 roku, w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursem w ramach Osi Priorytetowej II,  Działania: 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, Miasto Józefów złożyło wniosek o dofinansowanie.

W ramach realizacji Projektu o łącznej wartości ok. 87 mln zł brutto Miasto Józefów zaplanowało budowę: oczyszczalni, 15 pompowni/tłoczni, ok. 20 km sieci kanalizacyjnej i ok. 21 km sieci wodociągowej, zakup specjalistycznego pojazdu oraz stworzenie Programu Efektywnego Zarządzania systemem wodociągowym i kanalizacyjnym.

Józefów ubiega się o dotację w wysokości ok. 43 mln zł brutto, co stanowi połowę wartości projektu. Pozostałą część inwestycji planuje sfinansować ze środków własnych. Brak decyzji NFOŚiGW znacznie ogranicza możliwości rozwojowe Józefowa. Już od końca stycznia 2016 roku zabezpieczamy stosowne środki na wkład własny do inwestycji.

Niestety do tej pory Miasto Józefów nie otrzymało informacji o wyniku konkursu, mimo iż józefowski projekt pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny formalnej oraz merytorycznej i już w lipcu 2016 roku znalazł się na 91 pozycji listy rankingowej konkursu. O pozytywnej ocenie merytorycznej II stopnia wraz z zastrzeżeniami wymagającymi uzupełnienia, Miasto Józefów zostało poinformowane przez NFOŚiGW pismem datowanym na 4 sierpnia 2016 roku. 31 sierpnia ub. roku, zachowując przepisowy termin na odpowiedź Miasto Józefów przesłało wskazane uzupełnienia. Do chwili obecnej NFOŚiGW nie zawiadomił jednak Miasta Józefowa o przyznaniu dotacji.

Taka postawa Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020  jest trudna do zrozumienia i znacząco wpływa na wydatkowanie pieniędzy z budżetu miasta” – czytamy w stanowisku Rady Miasta Józefowa.

Niestety spotkanie siedzibie NFOŚiGW nie przełamało impasu decyzyjnego.

W rozmowach z Instytucją Zarządzająca uczestniczyli: burmistrz – Stanisław Kruszewski, zastępca burmistrza – Marek Banaszek oraz kierownik Referatu Realizacji Projektów – Marzena Czerbniak.

Fundusz reprezentowali natomiast m. in. Ewa Kamieńska, dyrektor Departamentu Ochrony Wód oraz Beata Koszewska, kierownik I Wydziału Koordynacji Projektów.  

- Pani Dyrektor Kamieńska przyznała, że nasz wniosek spełnia wszystkie wymogi konkursu i nie ma do niego zastrzeżeń. Jednak nie była w stanie nam odpowiedzieć na pytanie, kiedy możemy spodziewać się informacji o przyznaniu nam dofinansowania. Podczas spotkania kolejny raz postulowaliśmy o ostateczną odpowiedź – relacjonuje zastępca burmistrza Marek Banaszek.

Przedstawiciele NFOŚiGW zadeklarowali, że przebieg spotkania zostanie zrelacjonowany Zarządowi Funduszu.

Na ręce Prezesa Zarządu NFOŚiGW – Kazimierza Kujdy zostanie przekazane także stanowisko Rady Miasta Józefowa z apelem o jak najszybsze rozstrzygnięcie w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Projektu „Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie”.

 

Stanowisko w załączniku

Pliki do pobrania: