Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
JESZCZE 2 DNI! Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „uchwały antysmogowej”
16 sierpnia 2017

Konsultacje społeczne projektu uchwały sejmiku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw („uchwały antysmogowej”)

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały do 18 sierpnia br.

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl
Pliki do pobrania:
Zobacz także: