Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Program Rodzina 500 plus - nie stój w kolejkach! Przeczytaj i uniknij popełnienia błędu podczas wypełniania wniosku
27 lipca 2017

Wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego Program „Rodzina 500+” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać od 1 sierpnia 2017 r. Złożenie wniosku do 31 października 2017 r. gwarantuje przyznanie świadczenia od 1 października 2017 r.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić on-line. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.

UWAGA!

Zanim wyślesz wniosek:

 • Pamiętaj o wpisywaniu w miejscu zamieszkania adresu w Józefowie (konieczne jest wpisanie nie tylko nazwy ulicy, ale i numeru domu)
 • Wniosek złóż tylko raz - jednym kanałem i do jednego urzędu
 • Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail ułatwi kontakt urzędu z wnioskodawcą
 • Jeśli składasz wniosek za pośrednictwem banku – sprawdź, czy wszystkie dane się zgadzają – system bankowy często posiada autouzupełnianie i wczytuje dane meldunku stałego, który może być inny niż miejsce zamieszkania
 • Gdy wymieniamy skład rodziny - należy tam także wpisać samego wnioskodawcę
 • Jeśli składasz wniosek na świadczenie tylko na drugie dziecko nie zapomnij o wpisaniu w składzie rodziny także pierwszego dziecka
 • Jeśli posiadasz współmałżonka - to wpisz go do składu rodziny (o ile nie masz wyroku sądu o separacji)
 • Jeśli jesteś osobą samotną, a ojciec dziecka żyje, ale nie masz ustalonych alimentów na dziecko/dzieci to świadczenie wychowawcze Ci nie przysługuje
 • Jeśli żyjesz w konkubinacie (prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe) - wpisz także do składu rodziny konkubenta/konkubinę
 • Nie zapomnij o wpisaniu numerów PESEL członków rodziny
 • Gdy system spyta Cię o dzielnicę: wpisz Józefów

Program „Rodzina 500+” skierowany jest do rodzin wychowujących dzieci do ukończenia 18 roku życia. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu.

W przypadku rodzin, których dochód miesięczny wynosi mniej niż 800 zł netto na osobę, wsparcie przysługuje również na pierwsze dziecko, nawet jeśli jest jedynym dzieckiem w rodzinie. Jednakże osoby te muszą udokumentować swoją sytuację finansową. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód miesięczny netto nie przekracza kwoty 1200 zł na członka rodziny.

Wniosek o świadczenie składa się raz w roku. Można to zrobić przez Internet lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Józefowa.

Przypominamy, że wniosek składamy zgodnie z miejscem zamieszkania!

 

Zmiany w 2017 roku.

Główne zasady projektu pozostają bez zmian, ale rząd chce wyeliminować nadużycia, które wykazała kontrola w ramach przeglądu systemów wsparcia rodzin przeprowadzonego przez resort rodziny. Chodzi głównie o dopasowywanie dochodu do kryterium dochodowego, które umożliwia otrzymanie świadczenia na pierwsze dziecko. Część beneficjentów, np. rozwiązywała stosunek pracy, a następnie znów zawiązywała go z pracodawcą na warunkach, które umożliwiają otrzymanie świadczenia.

Nowelizacja zakłada, że jeśli stanie się to w ciągu trzech miesięcy, to zmiana warunków zatrudnienia nie będzie traktowana jako utrata dochodów (co skutkowało wcześniej otrzymaniem świadczenia).

Nowelizacja ustawy ma również ukrócić proceder deklarowania przez rodziców, że samotnie wychowują dziecko. W takim przypadku, aby otrzymać świadczenie, rodzic będzie musiał mieć zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Ustalając dochód rodziny z działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na jaki jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej” Monitor Polski” w terminie do dnia 11 sierpnia każdego roku.

Podsumowując:

 • Ubiegając się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko (bez dochodu) należy złożyć starannie wypełniony wniosek.
   
 • Ubiegając się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, należy złożyć wypełniony wniosek i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające wszelkie zmiany, które nastąpiły po 1 stycznia 2016 r., czyli: w przypadku utraty dochodu np. świadectwo pracy oraz PI-11 za 2016 r., informację o wykreśleniu wpisu z CEIDG, a w przypadku uzyskania dochodu np. umowę o pracę, umowę zlecenie oraz zaświadczenie o wysokości dochód netto osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę.
Pliki do pobrania:
Zobacz także: