Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Nabór do Zespołu ds. rewitalizacji
10 października 2017

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wspólnot mieszkaniowych do udziału w pracach Zespołu ds. rewitalizacji. Termin przesyłania zgłoszeń mija w dniu 20.10.2017 r.

 

Zespół ds. rewitalizacji będzie stanowić forum współpracy z Miastem i jest uprawniony do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw w zakresie realizacji procesu rewitalizacji.

 

Przedstawiciele zostaną wybrani w drodze otwartej procedury naboru na podstawie deklaracji zgłoszenia.

 

Uczestnictwo w Zespole ds. rewitalizacji ma charakter społeczny.

 

Zgłoszenia proszę składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów (doręczenie do dnia 20.10.2017 r.) z dopiskiem „Nabór do Zespołu ds. rewitalizacji”

 

Szczegóły naboru i regulamin pracy Zespołu ds. rewitalizacji znajdują się w dołączonych dokumentach.

 

Osoba do kontaktu:

Monika Mouketou-Tarazewicz

tel.: 22 778 11 72

m.tarazewicz@jozefow.pl.

Pliki do pobrania: