Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Umowa na budowę oczyszczalni ścieków w Józefowie podpisana!
5 października 2017

5 października Miasto Józefów podpisało z wykonawcą firmą Instal Warszawa S.A umowę na budowę oczyszczalni ścieków w Józefowie wraz z serwisem gwarancyjnym.  Wartość brutto kontraktu to ponad 32 mln 207 tys. zł.

W imieniu wykonawcy umowę podpisał prezes Instal Warszawa S.A. – Andrzej Grygo, a Miasta Józefów: burmistrz Stanisław Kruszewski oraz skarbnik Halina Siwek.

 

O umowie

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z serwisem gwarancyjnym w ramach projektu„Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie

  • wykonawca: Instal Warszawa S.A. z siedzibą 04-394 Warszawa, ul. Siennicka 29
  • wartość brutto: 32 207 560,04 zł (w tym: za wykonanie robót budowlanych 31 351 107,35 zł, za świadczenie serwisu gwarancyjnego przez okres 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu 856 452,69 zł)
  • termin wykonania: robót  budowlanych - roboty budowlane umożliwiające oddanie do użytkowania na podstawie art. 55 ustawy prawo budowlane części technologicznej obiektu dotyczącej oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadowej zostaną wykonane do dnia 31 października 2018 r, roboty wykończeniowe i rozruch obiektu do 30 listopada 2019 r., czas świadczenia usług w ramach serwisu gwarancyjnego wynosić będzie 60 miesięcy od dnia  odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

 

 Kompleksową informację o projekcie Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://www.jozefow.pl/page/991,o-projekcie.html