Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
JESZCZE 10 DNI! Dofinansowanie wymiany pieców oraz usuwania i unieszkodliwiania azbestu – wypełnij deklarację
5 grudnia 2017

Miasto Józefów zamierza ubiegać się w 2018 roku o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na deklaracje czekamy do 15 grudnia.

 

 

 

INFORMACJA

Informujemy, że Miasto Józefów zamierza ubiegać się w 2018 roku o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie następujących działań:

1.       Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Osoby zamierzające ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych proszone są o złożenie do dnia 15 grudnia 2017 r. deklaracji dołączonych do niniejszej informacji oraz dostępnej w Biurze Obsługi Klienta.

2.       Wymiana pieców .

Osoby zamierzające ubiegać się o dofinansowanie na wymianę urządzeń grzewczych, które złożyły w bieżącym roku deklarację przystąpienia do programu i potwierdziły swój zamiar składając wymagane dokumenty, nie muszą składać kolejnych deklaracji.

Osoby zamierzające ubiegać się o dofinansowanie na wymianę urządzeń grzewczych, które złożyły w bieżącym roku deklarację przystąpienia do programu lecz nie potwierdziły zamiaru udziału w programie oraz nie złożyły wymaganych dokumentów,  proszone są o ich uzupełnienie. do 15 grudnia 2017 r. 

Wymagane dokumenty:

- w przypadku wymiany pieca gazowego na gazowy o wyższej sprawności: umowa na dostawę paliwa gazowego

- w przypadku wymiany pieca na paliwo stałe na piec gazowy: prawomocna decyzja pozwolenia na budowę instalacji gazowej

W przypadku gdy nieruchomość posiada kilku współwłaścicieli: pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wymianę źródła ciepła.

Osoby, które dotychczas deklaracji nie złożyły mogą złożyć ją wraz z wymaganymi dokumentami do 15 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane o kontakt  z Referatem Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w celu złożenia lub potwierdzenia chęci uczestnictwa w projektach.

 

Wypełnione deklaracje wraz z załącznikami  należy składać do dnia 15 grudnia 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa, przesłać faksem na numer 22 789 51 02 lub na adres mailowy: um@jozefow.pl

 

UWAGA! Deklaracje złożone w późniejszym terminie nie będą uwzględniane przy składaniu wniosków o dofinansowanie.

Pliki do pobrania: