Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybrano Członków Zespołu ds. rewitalizacji
5 grudnia 2017

Zespół pełni funkcję doradczą w zakresie realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023

 

Zgodnie z zapisami uchwały Nr 305/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania  Zespołu ds. rewitalizacji    w celu realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023 przeprowadzono otwartą procedurę naboru w dniach 18.09.2017r. - 20.10.2017 r. Zespół pełni funkcję doradczą w zakresie procesów rewitalizacji. Deklarację przystąpienia do Zespołu złożyły w wyznaczonym terminie następujące osoby:

- Przedstawiciele Rady Miasta Józefowa (nie więcej niż 2 osoby zgodnie z uchwałą):

1) Adrian Pyra;

- Przedstawiciele organizacji pozarządowych (nie więcej niż 3 osoby zgodnie z uchwałą):

1) Joanna Białkowska – Fundacja Obywatelski Parlament Seniorów;

- Przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni (nie więcej niż 1 osoba zgodnie z uchwałą): brak zgłoszeń;

- Przedstawiciele prowadzący działalność gospodarczą (nie więcej niż 1 osoba zgodnie z uchwałą):

1) Wojciech Pauk prowadzący działalność gospodarczą pn „Auto Józefów”;

- Mieszkańcy Józefowa (nie więcej niż 4 osoby zgodnie z uchwałą) na podstawie kolejności zgłoszeń:

1) Józef Czyżowski,

2) Marek Dąbrowski ,

3) Anna Tofiluk,

4) Bożenna Margańska,

5) Ewa Ćwiek,

6) Anna Barbara Herman

 

Z uwagi na ustalony limit osób wśród mieszkańców przystępujących do Zespołu ds. rewitalizacji zdecydowano o wyborze czterech osób zgodnie z kolejnością zgłoszeń:

1) Józef Czyżowski,

2) Marek Dąbrowski ,

3) Anna Tofiluk,

4) Bożenna Margańska.

Pozostałe osoby reprezentujące Radę Miasta, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców zostały przyjęte zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Wybór przedstawicieli Miasta (nie więcej niż 3 osoby) zostanie dokonany poza procedurą otwartego naboru zgodnie z § 2 ust. 4 uchwały.

Przewiduje się rozpoczęcie prac Zespołu ds. rewitalizacji w styczniu 2018 r.