Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Ministerstwo Sportu i Turystki dofinansowało dwie józefowskie inwestycje
21 grudnia 2017

Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej oraz przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 otrzymały 227 500 tys. zł dofinansowania

 

Na początku grudnia Miasto Józefów otrzymało dobrą wiadomość z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nasze tegoroczne inwestycje: budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej oraz przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury  Sportowej – pilotaż 2017 r.

Kwota dofinansowania wynosi: 227 500 zł.

Wniosek o  dofinansowanie inwestycji Miasto Józefów złożyło 30 czerwca 2017 roku, umowa na dofinansowanie została podpisana 6 grudnia, a już 12 grudnia środki znalazły się na koncie miasta.  

Dzięki dofinansowaniu zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje.

 

Więcej o inwestycjach:

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowana została przebudowa istniejącego boiska do gry w koszykówkę wraz z wyposażeniem.

W ramach inwestycji wykonana została następująca infrastruktura sportowa:

-         boisko o powierzchni poliuretanowej, elastycznej, bezspoinowej o wymiarach 15x28 m i strefami zapasowymi, mieszczące w swym obrysie boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej oraz boisko do badmintona;

-         piłkochwyty;

-         przenośne bramki do gry w piłkę ręczną.

-         odwodnienie terenu boiska

Koszt budowy nowego boiska wyniósł 308 607 zł.

 

Miasteczko ruchu drogowego

Zakres przedsięwzięcia obejmował:

 

  • budowę jezdni asfaltowych przeznaczonych dla ruchu ogólnego,
  • dwukierunkowej ścieżki rowerowej zakończonej placem treningowym,
  • chodników dla pieszych,
  • placu z huśtawką z wylewaną nawierzchnią bezpieczną EPDM,
  • instalację sygnalizacji świetlnej,
  • montaż znaków drogowych, ogrodzenia, stojaków rowerowych, ławek, koszy na odpady, barierek zabezpieczających, słupków blokujących,
  • oznakowanie poziome jezdni i chodników,
  • oświetlenie terenu,
  • nasadzenie zieleni.

Miasteczko ruchu drogowego zrealizowane zostało na terenie bezpośrednio przylegającym do ul. Wawerskiej, wzdłuż której przebiega nowo wybudowany ciąg pieszo-rowerowy z parkingami o łącznej długości ok. 2 600 m. Korzystna lokalizacja przedsięwzięcia umożliwi korzystanie z niej licznej grupie mieszkańców. 

W odległości ok. 50 m od planowanej inwestycji znajduje się jedna z trzech szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie ok. 1400 uczniów. Józefowskie szkoły corocznie organizują dla dzieci egzaminy na kartę rowerową. W ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczniowie korzystając z nowo wybudowanej infrastruktury sportowej, praktycznie przygotowywani będą do bezpiecznego korzystania z dróg. 

Miasto Józefów nie posiada komunikacji miejskiej, a liczne ścieżki i ciągi pieszo - rowerowe zachęcają mieszkańców do przemieszczania się po mieście rowerem. Dlatego istotnym elementem jest edukacja w zakresie prawidłowego poruszania się po drogach. 

Zaproponowane w miasteczku ruchu drogowego rozwiązania odzwierciedlają sytuacje drogowe jakie mają miejsce na terenie miasta Józefowa, (np. przejazd kolejowy, sygnalizacja świetlna, oznakowanie poziome i pionowe), a znajdujące się pole manewrowe będzie miejscem do doskonalenia posiadanych umiejętności. Łączna długość ciągów jezdnych i pieszych wynosi około 1 000 m. 

Szkoły Podstawowe w ramach dodatkowych godzin finansowanych przez Miasto Józefów realizują wychowanie komunikacyjne. Lekcje prowadzone są nauczycieli, którzy ukończyli specjalne kursy szkoleniowe.

Ponadto placówki oświatowe systematycznie współpracują z Komendą Stołeczną Policji, w ramach której odbywać się będą zajęcia prowadzone przez oficerów policji.

Koszt wybudowania miasteczka wyniósł 600 709,37 zł.

Inwestycje realizował Referat Gospodarki Komunalnej.