Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
500 tys. zł na wymiany kotłów i podgrzewaczy w Józefowie - ZŁÓŻ WNIOSEK
13 kwietnia 2018

2 lutego na sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła.

 

W uchwale określono zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Józefowa, w szczególności ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła.

Miasto Józefów zarezerwowało na ten cel pół miliona złotych.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego.

 

UWAGA! Wnioski na rok 2018 przyjmowane będą od dnia wejścia w życie Uchwały do dnia 31 maja 2018 r.

 

Z dotacji skorzystać będą mogły:

  • osoby fizyczne;
  • wspólnoty mieszkaniowe;
  • osoby prywatne;
  • przedsiębiorcy;
  • jednostki z sektora finansów publicznych, będącym gminnymi osobami prawnymi.

 

Będzie można otrzymać dotacje na:

  • likwidację kotła lub miejscowego podgrzewacza pomieszczenia na paliwo stałe i zastąpienie go przez nowy kocioł opalany paliwem gazowym albo olejem opałowym lub przez pompę ciepła (do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła, jednak nie więcej niż 6 000 zł);

 

  • likwidację kotła na paliwo stałe niespełniającego wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 lub miejscowego podgrzewacza pomieszczenia i zastąpienie go przez nowy kocioł na paliwo stałe (do 60 % rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła, jednak nie więcej niż  4 000 zł).

 

 

Zasady udzielania dotacji, określające w szczególności kryteria wyboru inwestycji, tryb postępowania w związku z udzielaniem dotacji i sposób jej rozliczania oraz formularze wniosków znajdują się z załącznikach do ustawy:

http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=421783