Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Otwarty konkurs - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
7 marca 2018

Ogłaszamy konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Józefowa z uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w 2018 r.

Konkurs obejmuje zadania realizowane w okresie od 23 czerwca 2018 r. – 31 sierpnia 2018 r. w formie następujących przedsięwzięć: kolonie, biwaki i obozy (kilkudniowe pobyty z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku).

Na realizacje zadania Miasto przeznaczyło 26 tys. zł.

Oferty należy składać do dnia 4 kwietnia 2018 r.do godz. 15.00 pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miasta Józefowa, Biuro Obsługi Klienta, ul. Kard. Wyszyńskiego 1,

05-420 Józefów, podając na kopercie pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania.

 

Szczegóły w załączonych plikach

 

Pliki do pobrania: