Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Złóż nowy wniosek na świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”
2 lipca 2018

Wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego Program „Rodzina 500+” na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 można składać:

-  od 1 lipca 2018 r. on-line. Są do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: bankowość elektroniczna, ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany,

- od 1 sierpnia 2018 r. w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta.

Należy pamiętać, że świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września roku następnego. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy każdego roku.

Zanim wyślesz wniosek:

 • Pamiętaj o wpisywaniu w miejscu zamieszkania adresu w Józefowie (konieczne jest wpisanie nie tylko nazwy ulicy, ale i numeru domu).
 • Wniosek złóż tylko raz - jednym kanałem i do jednego urzędu.
 • Jeśli składasz wniosek za pośrednictwem banku – sprawdź, czy wszystkie dane się zgadzają – system bankowy często posiada autouzupełnianie i wczytuje dane meldunku stałego, który może być inny niż miejsce zamieszkania.
 • Gdy wymieniasz skład rodziny - należy tam także wpisać samego wnioskodawcę.
 • Jeśli składasz wniosek na świadczenie tylko na drugie dziecko, nie zapomnij o wpisaniu w składzie rodziny także pierwszego.
 • Jeśli posiadasz współmałżonka - wpisz go do składu rodziny (o ile nie masz wyroku sądu o separacji).
 • Jeśli żyjesz w konkubinacie i prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe koniecznie wpisz do składu rodziny konkubenta/konkubinę (pod warunkiem, że jest on/ona rodzicem co najmniej jednego dziecka)..
 • Nie zapomnij o wpisaniu numerów PESEL wszystkich członków rodziny.
 • Gdy system spyta Cię o dzielnicę: wpisz Józefów.

Program „Rodzina 500+” skierowany jest do rodzin wychowujących dzieci do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu.

W przypadku rodzin, których dochód wynosi mniej niż 800 zł netto na osobę, wsparcie przysługuje również na pierwsze dziecko, nawet jeśli jest jedynakiem. Jednakże osoby te muszą udokumentować swoją sytuację finansową. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód netto nie przekracza kwoty 1200 zł na członka rodziny.

Nie zmieniły się żadne zasady obowiązujące przy naborze wniosków na obecnie trwający okres zasiłkowy 2017/2018 (np. dotyczące samotnego wychowywania dzieci).

Podsumowując:

 • Ubiegając się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko (bez dochodu) należy złożyć starannie wypełniony wniosek.
 • Ubiegając się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, należy złożyć wypełniony wniosek dołączyć do niego wszelkie dokumenty potwierdzające zmiany, które nastąpiły po 1 stycznia 2017 r., czyli: w przypadku utraty dochodu w szczególności: świadectwo pracy, PIT-11, a w przypadku uzyskania dochodu np. umowę o pracę, umowę zlecenia oraz zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu (netto) za miesiąc następujący po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę.

Wnioski i oświadczenia do pobrania: http://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=171946

(UM Józefów)