Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Podatki i opłaty 2018
11 lipca 2018
Urząd Miasta Józefowa dziękuje mieszkańcom za terminowe opłacanie podatków. Zapewnia to realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie.
 
Drodzy Mieszkańcy, dziękujemy Wam wszystkim za terminowe dokonanie wpłat pierwszej i drugiej raty podatku za 2018 rok. Jednocześnie przypominamy, że terminowe płacenie podatków i opłat zapewnia  realizację zadań zaplanowanych w budżecie Miasta Józefowa.
 
Brak wpłaty w terminie spowoduje przykre konsekwencje dla obu stron, gdyż będą wystawiane upomnienia (koszty upomnienia 11,60 zł pokrywa dłużnik). Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia, Urząd rozpocznie postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległości od dłużnika (koszty egzekucyjne  pokrywa dłużnik). 
 
PRZYPOMINAMY O KOLEJNYCH TERMINACH PŁATNOŚCI:
 
  • Podatek od nieruchomości
Terminy płatności: osoby fizyczne do 17 września, do 15 listopada
Terminy płatności : osoby prawne do 15 każdego miesiąca
 
  • Podatek od środków transportu
Termin płatności: do 17 września
 
  • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Terminy płatności: do 10 sierpnia, do 10 września, do 10 października, do 10 listopada, do 10 grudnia i za miesiąc grudzień do 20 grudnia.