Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Nowe opłaty za wywóz odpadów
6 marca 2019

W związku z podwyżką narzuconą przez firmę Lekaro mieszkańcy Józefowa od 1 kwietnia będą płacić nowe, wyższe stawki za wywóz odpadów. Kryzys śmieciowy objął całą Polskę, ale największy wzrost cen notują gminy na Mazowszu.

 

Od 1 kwietnia 2019 r:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 31,50 zł /od osoby miesięcznie.

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 63 zł/ od osoby miesięcznie.

 

Umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów Miasto Józefów podpisało z firmą Lekaro 8 grudnia 2015 r. Miała ona obowiązywać 3,5 r. Obserwując trudną sytuację na rynku odpadów komunalnych (w przetargach w innych miastach wpływała zazwyczaj jedna oferta z dużo wyższymi stawkami), Miasto Józefów ogłosiło przetarg już w styczniu, żeby mieć pół roku na jego ewentualne powtórzenia lub negocjacje ceny.

17 stycznia 2019 r.  Lekaro wystąpiło o zwiększenie wynagrodzenia za okres od stycznia do czerwca 2019 r. W przypadku odmowy firma zamierzała zaprzestać świadczenia usług od marca, mimo, że umowa przewidywała wysokie kary za jej wypowiedzenie w tak krótkim czasie.

Miasto poprosiło o kalkulację, która byłaby w stanie uzasadnić tak wysoką podwyżkę i jednocześnie rozpoczęło poszukiwania innego wykonawcy. Mimo rozmów z ośmioma firmami świadczącymi takie usługi w regionie, żadna nie podjęła się realizacji usługi dla Józefowa.

Miasto powróciło do negocjacji z Lekaro, w wyniku których ustalono, że nowe stawki będą obejmowały okres od lutego, a nie – jak początkowo zażądała firma – od stycznia. Udało się również obniżyć stawkę, której żądało Lekaro o 30%. Firma wycofała oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dzięki czemu w Józefowie nie nastąpiła przerwa w odbiorze odpadów.

Nowe stawki będą obowiązywały mieszkańców od kwietnia.

Więcej o kryzysie śmieciowym znajdziesz tutaj.

 

(Miasto Józefów)