Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
PSZOK czynny dłużej
6 maja 2019

W związku z prośbami mieszkańców, godziny otwarcia PSZOK przy ul. Jarosławskiej zostały wydłużone. Od maja punkt działa w SOBOTY w godz 8:00 - 18:00.

Odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunlanych przyjmowane są wyłącznie  po okazaniu dowodu osobistego i ostatniego dowodu wpłaty należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

PSZOK nieodpłatnie odbiera odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:
 
papier;
szkło;
tworzywa sztuczne;
metale;
odpady ulegające biodegradacji;
odpady zielone (oprócz konarów, grubych gałęzi, które przekraczają długość 1 metra oraz karp)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
odpady wielkogabarytowe;
zużyte baterie i akumulatory;
zużyte opony;
przeterminowane leki i chemikalia (leki można wrzucać także do oznakowanych pojemników rozmieszczonych w każdej aptece na terenie miasta);
odpady budowlane i rozbiórkowe (do 100 kg miesięcznie )
 
 
(UM Józefów)