Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Pomóż w walce ze smogiem - wypełnij ankietę
7 maja 2019
Walcz ze smogiem - pomóż w opracowaniu nowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Do 17 maja wypełnij ankietę nt. ogrzewania domu.
 
W ostatnim czasie Urząd Miasta już zwracał się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety nt. ogrzewania domów. Była ona potrzebna do przygotowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Józefów był zobowiązany do przygotowania tego dokumentu jako gmina, w której stwierdzono występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5. 
 
Teraz Miasto idzie krok dalej. Kolejny dokument, nad którym pracuje Urząd Miasta, czyli Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli na rozszerzenie polityki "eko" w Józefowie. Wypełnione przez mieszkańców ankiety pomogą w określeniu zapotrzebowania na ciepło, chłód, energię elektryczną i paliwa gazowe. Sam dokument zwiększy szanse Miasta na uzsykanie dofinansowania do termomodernizacji budynków, modernizacji instalacji, budowy obiektów pasywnych czy wymianę oświetlenia na energooszczędne. Jednym słowem - taki dokument przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Józefowie.
 
 
Ankieta pozwoli na zebranie informacji na temat stanu budynków w naszym mieście. Wypełnienie i dostarczenie ankiety przez mieszkańców jest niezbędne, aby PGN został opracowany rzetelnie i miał realny wpływ na poprawę jakości naszego życia. Istotne jest, aby informacja zwrotna wpłynęła od minimum 70% ogrzewanych budynków, co przełoży się na wysoką miarodajność badania. 
 
Ankietę należy wypełnić i wrzucić do specjalnych urn, których lista znajduje się poniżej. Ankietę można również zeskanować (zrobić zdjęcie) i wysłać na adres mailowy um@jozefow.pl lub pocztą na adres: Urząd Miasta Józefowa ul. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów.
Termin składania ankiet (nawet nie w pełni wypełnionych) został przedłużony do 17 maja 2019 roku.
 
Urny na wypełnione ankiety znajdują się w następujących punktach: 
 
1.      Przychodnia Miejska, ul. Skłodowskiej 5/7
2.      ICSiR, ul. Długa 44
3.      Miejski Ośrodek Kultury, ul. Wyszyńskiego 1
4.      UM Józefowa, ul. Wyszyńskiego 1
5.      Hydrosfera Józefów, ul. Drogowców 20
6.      Miejskie Przedszkole nr 1, ul. Kossaka 14
7.      Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Sosnowa 17 oraz filia (Wyszyńskiego 1A od Sosnowej)
8.      Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Mickiewicza 11
9.      Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Graniczna 26 i Sienkiewicza 2
10.    Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Leśna 39
11.    Centrum Medyczne Józefów ul. Armii Krajowej 5
12.    Miejska Biblioteka Publiczna – Michalin, ul. Słoneczna 15
 
 
(UM Józefów)
Pliki do pobrania: