Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Konkurs dla żłobków
5 czerwca 2019

Burmistrz Marek Banaszek ogłosił otwarty konkurs ofert dla niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie Józefowa w zakresie organizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Dzięki temu w Józefowie zostaną uruchomione oddziały żłobkowe dofinansowywane przez Miasto.

 

Przedmiotem konkursu jest "zlecenie niepublicznym żłobkom i klubom dziecięcym działającym na terenie Józefowa opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w terminie od 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r". W rezultacie Miasto będzie współfinansowało pobyt dzieci z Józefowa  w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, dzięki czemu opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w placówkach zostaną pomniejszone o kwotę dotacji, jaką gmina będzie comiesięcznie przekazywała na każde dziecko będące mieszkańcem Józefowa.

W efekcie rodzice najmłodszych józefowian będą płacić za żłobek stawkę podobną do tej, która obowiązuje w państwowych placówkach tego typu. Na ten i nastęny rok Miasto przeznaczyło na ten cel 720 tys. zł, ale uniknie konieczności budowy i utrzymania nowych obiektów. System współpracy placówek niepublicznych i Miasta od lat sprawdza się w przypadku opieki przedszkolnej. Dzięki temu problem z dostępnością do przedszkoli w Józefowie jest znikomy – mówi burmistrz Marek Banaszek.

Placówki, które przystąpią do konkursu muszą spełnić szereg wymagań - m.in. być wpisane do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Józefowa. Żłobek i klub dziecięcy musi także zapewnić opiekę dzieciom niepełnosprawnym. Dofinansowanie pochodzące z budżetu Miasta Józefowa wyniesie maksymalnie 600 zł miesięcznie na 1 dziecko w danej placówce. 

Miasto jest w stanie przekazywać dotację na 100 dzieci, ale wyłącznie tych, które mieszkają w Józefowie. Zgodnie z założeniami konkursu, aby udowodnić fakt zamieszkiwania na terenie naszego miasta rodzice zostaną zobligowani do przedstawienia kopii pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za 2018 r. wraz z adnotacją o złożeniu go w Urzędzie Skarbowym.  

Oferty można składać do 20 czerwca br. Szczegóły: http://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=194312

 

(UM Józefów)