Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Nabór ławników
11 czerwca 2019

Rada Miasta Józefowa ogłasza nabór na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-23. Kandydatów mogą zgłaszać do 30 czerwca prezesi sądów, organizacje i stowarzyszenia oraz grupa co najmniej 50 obywateli.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenia kandydata przyjmowane będą w Biurze Rady Miasta Józefowa, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

 

 

Treść ogłoszenia dostępna tutaj: http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=473779 oraz w załączniku.

 

(UM Józefów)

Pliki do pobrania: