Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Komunikat nt. zagrożenia wścieklizną
9 lipca 2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o zagrożeniu wścieklizną na obszarze Otwocka, Karczewa i części Józefowa.
 
Rozporządzeniem z 3 lipca br. Powiatowy Lekarz Weterynarii określił obszar zagrożony wścieklizną zwierząt, sposób jego oznakowania oraz nakazy i zakazy obowiązujące na tym obszarze.
 
Obszar zagrożony obejmuje gminę Otwock w granicach administracyjnych, gminę miejską Karczew oraz gminę Józefów na południe od ulicy Marii Skłodowskiej Curie i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących;
2) przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących z terenu i na obszar zagrożony bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku.
 
Na obszarze zagrożonym nakazuje się:
1) trzymanie psów na uwięzi a kotów w zamknięciu;
2) pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach lub na zamkniętych wybiegach.
 
Obszar zagrożony zostanie oznakowany poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem: ,,UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”.
 
(Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku)
Pliki do pobrania: