Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Dziękujemy za terminowe płacenie podatków
9 sierpnia 2019
Drodzy Mieszkańcy,
 
dziękujemy Państwu za terminowe dokonanie wpłat z tytułu podatków i opłat za 2019 r.
 
 
Jednocześnie przypominamy, że terminowe płacenie podatków i opłat zapewnia realizację zadań zaplanowanych w budżecie Józefowa. To dzięki Państwa wpłatom powstają kolejne inwestycje, które sprawiają, że miasto pięknienie i staje się bardziej komfortowe.
 
Brak wpłat w terminie naraża podatników na przykre konsekwencje w postaci kosztów upomnienia w wysokości 11.60zł i odsetek. Jeżeli zaległości nie są regulowane w terminie siedmiu dni od daty doręczenia upomnienia, zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległości od dłużnika, koszty egzekucyjne pokrywa dłużnik.
 
PRZYPOMINAMY O KOLEJNYCH TERMINACH PŁATNOŚCI:
 
Podatek od nieruchomości
- osoby fizyczne do 16 września, do 15 listopada,
- osoby prawne do 15 każdego miesiąca.
 
Podatek od środków transportu
- do 16 września.
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- do 12 sierpnia, 10 września, do 10 października, do 12 listopada, do 10 grudnia i za miesiąc grudzień do 20 grudnia.  
 
 
 
 
 
Jednocześnie przypominamy o bezpłatnej usłudze wysyłania powiadomień SMS o zbliżających się terminach płatności podatków i opłat oraz informacji przypominających o braku wpłaty. Więcej: http://jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=2804
 
 
 
 
(UM Józefów)