Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
76 kotłów mniej
9 sierpnia 2019

Od momentu uruchomienia dopłat do wymiany pieców starego typu z Józefowa zniknęło już 76 kopciuchów. Na realizację czeka kilkadziesiąt kolejnych wniosków, które pozytywnie przeszły weryfikację.

 

Miasto Józefów prowadzi wiele działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Najbardziej skuteczną metodą walki ze smogiem jest jednak likwidacja jego źródeł, czyli sukcesywne usuwanie pieców węglowych. Dlatego już półtora roku temu Rada Miasta uchwałą wprowadziła dopłaty dla mieszkańców do wymiany kotłów.

 

W pierwszym naborze, który wystartował w marcu 2018 r. na dopłaty przeznaczono 500 tys. zł. Złożono wówczas 72 wnioski, z czego 58 przeszło pozytywną weryfikację (niektóre nie spełniały wymogów formalnych, a kilka osób wycofało swoje podania). Wszystkim 58 wnioskodawcom wypłacono już dotacje dzięki czemu mogli oni wymienić stare kopciuchy na nowe piece gazowe.

 

W kolejnym naborze wniosków, który rozpoczął się w listopadzie ub.r. rozszerzono katalog „wydatków kwalifikowanych”, czyli podlegających zwrotowi w ramach dofinansowania. Mieszkańcy mogli ubiegać się już nie tylko o dopłaty do zakupu kotła, ale również do jego montażu, podłączenia nieruchomości do sieci gazowej oraz do projektu i wykonania instalacji gazowej. Maksymalna dotacja mogła wynieść nawet 9 tys. zł. Łączna kwota przeznaczona na dopłaty wyniosła 555 tys. zł. Do 31 lipca br. wpłynęły 82 wnioski. 70 z nich przeszło pozytywną weryfikację lub czeka na uzupełnienie przez wnioskodawców. Podpisano już 56 umów, z czego 18 zostało zrealizowanych.

 

Podsumowując: od początku uruchomienia dopłat do wymiany kotłów złożono 154 wnioski, z czego 128 przeszło pozytywną weryfikację (w przypadku tegorocznego naboru – niektóre z nich muszą zostać jeszcze uzupełnione przez wnioskodawców). Wymieniono już łącznie 76 kopciuchów, a na wymianę czekają 52 kolejne.

 

Zgodnie z „uchwałą antysmogową użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu. To oznacza, ze czeka nas jeszcze 3,5 sezonu grzewczego z kopcącymi kominami. Kotły na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 będą musiały zostać wymienione do końca 2027 r. Dopłaty z budżetu miasta mają zachęcić właścicieli kotłów do jak najszybszej wymiany ich na nowe piece i pomóc w przedsięwzięciu, które już za 3 lata stanie się obowiązkowe.

 

Według szacunków, w Józefowie jest ponad 630 kotłów węglowych różnych klas. Autorzy opracowanego na początku br. PONE (Programu Ograniczenia Niskiej Emisji) dla Józefowa wskazują, że aby osiągnąć efekt ekologiczny wyszczególniony w Programie Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego należy wymienić około 200 kotłów niespełniających obowiązujących norm emisji na nowe urządzenia. 128 wymienionych kotłów (czyli tyle, ile jest pozytywnie zweryfikowanych wniosków) oznaczałoby spełnienie tego efektu w 65 procentach.

 

- Jesteśmy na dobrej drodze, aby w niedługim czasie osiągnąć 65% zakładanego wskaźnika– mówi burmistrz Marek Banaszek. – Bardzo dziękuję mieszkańcom, którzy wymienili już swoje piece przyczyniając się do poprawy jakości naszego powietrza. Gorąco zachęcam pozostałych do skorzystania z dopłat z budżetu miasta. Termin obowiązkowej wymiany starych pieców powoli się zbliża i warto to zrobić jak najszybciej – zarówno ze względów finansowych jak i ekologicznych. Rocznie smog zabija 43 tys. osób – podkreśla burmistrz.

 

Kolejny nabór wniosków planowany jest na listopad.

 

 

(UM Józefów)