Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Trwają prace budowlane związane z termomodernizacją i rozbudową budynków Szkoły Podstawowej nr 2 zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza 2.
21 sierpnia 2019

Na ukończeniu są już prace związane z termomodernizacją hali sportowej. Kończy się również montaż wentylacji z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach sal sportowych.

Główny budynek szkoły ma już wymienioną instalację centralnego ogrzewania i zamontowane szachty wentylacyjne. Przebudowywany jest obecnie dach budynku głównego, gdzie zostanie zainstalowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Z uwagi na konieczność przebudowy i skrócenia przyłącza gazowego do kotłowni, nastąpiły opóźnienia z realizacją robót budowlanych w budynku kotłowni i stołówki. Niestety z tego powodu, uczniowie klas I-III, do czasu zakończenia prac w budynku przy ul. Sienkiewicza 2, będą uczyć się w budynku przy ul. Granicznej 26. W tym okresie nie będzie również funkcjonowała stołówka szkolna. Dzieci z oddziałów przedszkolnych będą spożywać posiłki w salach zajęć. Wykonawca jednak podejmie starania aby jak najszybciej oddać placówkę do użytkowania.

Władze Miasta zdają sobie sprawę z utrudnień i uciążliwości dla uczniów i rodziców, jednak bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Przepraszamy za powstałą niedogodność, liczymy jednak, że zmodernizowana pod kątem efektywności energetycznej szkoła, wyposażona w pompę ciepła, wentylację oraz instalacje fotowoltaiczne, nowoczesna  stołówka, zrekompensują chwilowe niedogodności.