Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wymień kopciuch i skorzystaj z dofinansowania!
20 listopada 2019

Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie wymiany kotłów z miejskich funduszy. Właściciele prywatnych domów mogą liczyć na dopłaty z budżetu miasta w wysokości nawet do 9 tys. zł.

 

Właściciele „kopciuchów”, czyli kotłów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN EN 303-5:2012 muszą wymienić je do końca 2022 roku na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu. Zobowiązuje ich do tego podjęta przez sejmik województwa mazowieckiego „uchwałą antysmogową”.

 

Kotły na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 będą musiały zostać wymienione do końca 2027 r. Także posiadacze kominków które nie spełniają wymogów będą musieli wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie lub wymienić je do końca 2022 r.

 

Aby ułatwić mieszkańcom wywiązanie się z obowiązku wymiany kotłów starego typu oraz przyspieszyć proces poprawy jakości powietrza, Miasto Józefów oferuje swoim mieszkańcom dopłaty do wymiany źródła ciepła. Złóż wniosek już teraz!

 

Na co dofinansowanie?

– na wymianę starego kotła na paliwo stałe na nowy piec na paliwo gazowe/olej opałowy lub pompę ciepła,

– na wymianę starego kotła, który nie spełnia wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń, na nowy kocioł na paliwo stałe (szczegóły w uchwale).

 

Wysokość dotacji:

– gdy inwestycja obejmuje również wykonanie przyłącza gazowego lub wewnętrznej instalacji gazowej – kwota dotacji wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifi kowanych, jednak nie więcej niż 9000 zł,

– gdy inwestycja obejmuje tylko wymianę starego kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy, olejowy bądź pompę ciepła (bez budowy przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej) kwota dotacji wynosi do 80% kosztów kwalifi kowanych, maksymalnie 6000 zł.

 

Jakie warunki muszą być spełnione?

– dotacją mogą być objęte tylko nowe instalacje i urządzenia,

– dotychczasowe źródło ciepła musi zostać trwale zlikwidowane – właściciel musi przekazać je do likwidacji i zachować do okazania dowód tego przekazania,

– w danym roku budżetowym jedna dotacja dla jednej nieruchomości i jedna dotacja dla jednego wnioskodawcy (niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości),

– dotacja nie będzie udzielana na budowę kotłowni w nowo budowanych budynkach,

– wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.

 

Formalności:

Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane są do wyczerpania środków na ten cel, jednak nie później niż do 1 marca 2020 roku.

Więcej informacji: Maciej Bogusz

m.bogusz@jozefow.pl, tel. 22 779 00 39

 

Szczegóły: Uchwała Rady Miasta Józefowa nr 110/VIII/2019 z 27 września 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 75/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Rady Miasta Józefowa w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisja dla Miasta Józefowa”.

 

 

 

 

(UM Józefów)