Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Szansa dla lokatorów – dłużników
23 grudnia 2019

Użytkownicy lokali komunalnych zalegający z opłatami mają możliwość złożenia wniosku o częściowe umorzenie zadłużenia. To jednorazowa forma pomocy w uregulowaniu zaległości udzielana w ramach „Programu restrukturyzacji zadłużenia”.

 

29 listopada br. Rada Miasta przyjęła „Program restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Józefowa obowiązującego w latach 2019-2022”. Dzięki temu osoby, które w dniu wejścia w życie programu zalegały z opłatami mogą złożyć wniosek o częściowe umorzenie zadłużenia. Wypełniony wniosek (dostępny w BIP pod adresem: http://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=200225) należy składać w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu.

 

Program ma charakter jednorazowej pomocy dla dłużników, polegającej na restrukturyzacji zadłużenia. Natomiast restrukturyzacja zadłużenia ma zastosowanie wyłącznie dla dłużników, którzy na dzień wejścia w życie Programu zalegali z opłatami.

 

Więcej informacji: Referat Gospodarki Mieszkaniowej (Budynek B pok. 2), tel. 22 779-00-52 lub 53.

 

(UM Józefów)