Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wolne miejsca na szkolenia komputerowe "Rodzic w internecie"
9 stycznia 2020

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na szkolenie "Rodzic w Internecie" realizowane w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego." Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28.01 w budynku Rady Miasta.

 

Udział w szkoleniu może wziąć każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego, który ukończył 25 lat oraz nie brał jeszcze udziału w szkoleniu realizowanym z ww. projektu.

 

Moduł Rodzic w Internecie adresowany do rodziców i opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci.

Uczestnicy poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia.

Rodzice i opiekunowie nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny, a także z usług związanych ze zdrowiem.

Treści zawarte w module Rodzic w Internecie sprzyjać mają podnoszeniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w Internecie, a jednocześnie zmniejszać barierę komunikacyjną pomiędzy nimi, a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.

Dodatkowe informacje: 22 779 00 41, 22 779 00 23 oraz mailowo: kembrowska@jozefow.pl, i.kania@jozefow.pl.  (UM Józefów)

Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 3.1: „Działanie na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

(UM Józefów)