Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Rehabilitacja w Przychodni Miejskiej
15 stycznia 2020
Od połowy stycznia 2020 roku rusza rehabilitacja w Przychodni Miejskiej. Mieszkańcy Józefowa za zabiegi fizjoterapeutyczne zapłacą tylko 30%. Reszta zostanie sfinansowana z budżetu miasta.
 
 
Pacjentowi przysługują dwa świadczenia po maksymalnie 10 zabiegów każde, tj. razem maksymalnie 20 zabiegów w ciągu roku kalendarzowego.
 
 
Zabiegi będą wykonywać profesjonalni fizjoterapeuci na podstawie skierowania otrzymanego od wskazanego lekarza lub fizjoterapeuty zatrudnionego w przychodni.
 
Mieszkaniec Józefowa korzystający z dotacji Urzędu Miasta zobowiązany będzie do przedstawienia jednego z dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania w Józefowie i rozliczanie podatku na rzecz miasta:
 
 
- bileu metropolitalny wydany przez Urząd Miasta Józefowa, lub
 
- kopię pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły podatku od osób fizycznych oznaczonego prezentatą urzędu  skarbowego – pieczęcią wpływu z datą, lub
 
 
- kopię pierwszej  strony zeznania podatkowego od osób fizycznych  za  rok ubiegły (PIT) wraz z dokumentem nadania na poczcie ze wskazanym adresem nadawcy oraz odbiorcy Urzędu Skarbowego w Otwocku jako zeznanie PIT, lub
 
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze  wskazaniem  gminy Józefów jako miejsca zamieszkania, lub
 
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt  niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nie osiąganie dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym w Otwocku ze wskazaniem gminy Józefów jako miejsca zamieszkania i rozliczaniu podatku w latach ubiegłych, lub
 
- kopię  pierwszej  strony  zeznania  podatkowego  od  osób fizycznych  za  rok ubiegły (PIT) wraz z Urzędowym poświadczeniem odbioru zeznania podatkowego za rok ubiegły, wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu elektronicznego administracji podatkowej.
 
Pacjenci spoza Józefowa będą mogli skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych odpłatnie. 
 
Po zgłoszeniu się do rejestracji w Przychodni Pacjent otrzyma konieczne informacje o terminie wykonywanych zabiegów.
 
 
Bezpośredni telefon do rehabilitacji: 22 714 03 38 w godzinach 9.00 - 14.00.
 
 
 
(Przychodnia Miejska)