Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Policja kontroluje liczniki
23 stycznia 2020
Z początkiem tego roku policjanci otrzymali ustawowe uprawnienia do kontrolowania stanu licznika przejechanych kilometrów tzw. drogomierza i sprawdzenia jego zgodności z ostatnio wprowadzonymi danymi. 
 
Każda wykryta przez policjantów nieprawidłowość, tj. rozbieżność licznika z wpisem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, daje podstawę do prowadzenia postępowania w oparciu o podejrzenie popełnienia przestępstwa określonego w art. 306a kodeksu karnego. W tym roku, podczas policyjnych kontroli, policjanci z KPP Otwock zakwestionowali wskazania drogomierza podczas sześciu kontroli drogowych. Przypominamy, za dokonywanie korekty licznika grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
 
25 maja 2019 roku w kodeksie karnym pojawiła się nowelizacja dotycząca unormowania i tym samym wprowadzenia możliwości ścigania tych osób, które dokonują tzw. korekt liczników kilometrów w pojazdach. Zgodnie z zapisem kodeksowym art. 306a §1, kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
Dopełnieniem tego przepisu było znowelizowanie prawa o ruchu drogowym, w którym dano policjantom oraz innym formacjom uprawnionym do takich kontroli możliwość sprawdzenia wskazania drogomierza podczas kontroli. Regulację tę określono również w rozporządzeniu dotyczącym sposobu prowadzenia kontroli drogowych.
 
Od początku tego roku policjanci z otwockiej drogówki podczas każdej realizowanej kontroli drogowej wnikliwie i dokładnie sprawdzają wskazania drogomierza i porównują z ostatnim zapisem w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W przypadku podejrzenia, że w samochodzie dokonano niezgodnej z prawem korekty, policjanci sporządzają dokumentację, a w sprawie jest prowadzone postępowanie przygotowawcze.
 
W styczniu na drogach powiatu otwockiego ujawniono 6 podejrzanych przypadków rozbieżności stanu licznika, które dały podstawę do przeprowadzenia śledztwa.
 
Policja przypomina, że korekta licznika to przestępstwo, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
 
(KPP Otowck)