Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Jak działa miasto w czasie stanu zagrożenia epidemicznego?
19 marca 2020

Pragnąc ograniczyć ryzyko zakażenia mieszkańców wirusem SARS CoV-2 w mieście sukcesywnie wprowadzane są ograniczenia w działaniu urzędu, spółek i instytucji miejskich. Jak pracują obecnie? Informacje na ten temat zebraliśmy w jednym miejscu, w formie przewodnika.

 

Przez ostatnie dni kolejne instytucje ograniczały lub zmieniały sposób swojego funkcjonowania. Komunikaty na ten temat spływały sukcesywnie i wiele z nich mogło nie dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Dlatego wszystkie informacje o zmianach w działaniu urzędu, spółek i instytucji w Józefowie zebraliśmy w jednym miejscu - w formie wygodnego przewodnika, który prezentujemy poniżej.

 

URZĄD MIASTA:

 

- Chcę skontaktować się z Urzędem Miasta, zadać pytanie, załatwić sprawę.

Przede wszystkim – nie przychodź. Pracujemy, ale rotacyjnie lub zdalnie. Obsługujemy skrzynki mailowe i poniższe telefony, realizujemy sprawy administracyjne, nie zwalniamy tempa, ale drzwi do budynków B, C i D urzędu są zamknięte, a wejścia do budynku A ograniczone tylko dla osób składających dokumenty.

Zamiast odwiedzać urząd - zadzwoń. Nie pod numer główny, gdyż ten może być obciążony, ale pod bezpośredni numer odpowiedniego referatu:

Sekretariat Burmistrza: um.sekretariat@jozefow.pl, 22 779-00-25

Biuro Rady Miasta: 22 779-00-27

Urząd Stanu Cywilnego, Referat Ewidencji Ludności: 22 779-00-11, 22 779-00-46

Rzecznik Prasowy Burmistrza Miasta Józefowa: k.olesinska@jozefow.pl, 505-032-202

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 22 779-00-44, 22 779-00-47, 22 779-00-21

Referat Gospodarki Mieszkaniowej: 22 779-00-52,  22 779-00-53

Referat Gospodarki Komunalnej: 22 779-00-55, 22 778-11-80, 22 779-00-48, 22 779-00-18, 22 779-00-16, 22 779-00-20

Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 22 779-00-23, 22 779-00-41

Referat Realizacji Budżetu:  22 779-00-34, 22 778-11-99, 22 778-11-69, 22 779-00-36, 22 779-00-43

Referat Realizacji Projektów: 22 779-00-57, 22 778-11-62, 22 778-11-72, 22 779-00-59, 22 779-00-05

Referat Rozwoju i Promocji Gospodarczej: 22 779-00-58, 22 779-00-10, 22 778-11-86

Referat Świadczeń Rodzinnych:  22 779-00-29

Referat Windykacji Należności: 22 779-00-26, 22 779-00-42, 22 779-00-33, 22 778-11-65

Referat Wymiaru i Kontroli Podatkowej: 22 779 00 56, 22 779-00-32

Referat Zagospodarowania Przestrzennego: 22 779-00-37, 22 779-00-17,

Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska: 22 779-00-39, 22 779-00-54

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 604 289 061 w poniedziałki w godz. 10:00 – 15:00, mail: kontakt@mopsjozefow.com .
 
 
Dzwoniąc na numer ogólny możesz usłyszeć długi sygnał wskazujący, że nikt nie odbiera telefonu. Wynika to z ustawień sieci telefonicznej, ale NIE OZNACZA, ŻE TELEFON NIE JEST OBSŁUGIWANY. W rzeczywistości linia najprawdopodobniej jest zajęta.

 

 

Chcę złożyć pismo w Urzędzie Miasta

W tym przypadku odwiedź urząd i złóż pismo w specjalnie ustawionej w tym celu urnie (lub do pudełka obok). Dodatkowo zadzwoń pod numer ogólny 22 779 00 00

 

Mam pilną sprawę do Urzędu Stanu Cywilnego

Złóż pismo w powyżej opisany sposób, a następnie zadzwoń pod numer 22 779 00 46.

 

Chcę skorzystać z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W związku z epidemią działanie Punktu zostało zawieszone do odwołania, jednak istnieje możliwość konsultacji pawnej w formie zdalnej. Osoba, która chce skorzystać z porady wysyła na adres npp@powiat-otwocki.pl skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku (wzór dostępny tutaj: http://jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=3095). Wnioskującemu zostanie wyznaczony termin porady we wskazanej przez niego formie: przez telefon, mail, komunikator internetowy wideorozmowę lub w inny zaproponowany sposób.

 

KASA

 

Chcę zapłacić rachunki/ inne opłaty

Zrób to przez Internet. Bank Spółdzielczy w Karczewie filia w Otwocku (czyli kasa w Urzędzie Miasta) jest nieczynna. Jeśli nie masz internetowego konta bankowego poproś o pomoc rodzinę lub znajomych. Jeśli dysponujesz takim kontem a znasz osoby, które go nie mają - zaoferuj pomoc.

Osobiste załatwienie sprawy w Banku Spółdzielczym w Karczewie jest możliwe tylko w jego centrali, przy ul. Kościelnej 59 w Karczewie.

 

MOPS:

 

Chcę skontaktować się z MOPS

Zrób to telefonicznie: tel. 22 789 53 93. Nie odwiedzaj siedziby MOPS - jest zamknięta dla mieszkańców.

 

Chcę złożyć pismo do MOPS

Wrzuć je do specjalnej urny/pudełka w głównym budynku Urzędu Miasta, a następnie zadzwoń pod nr 22 789 53 93

 

ODPADY

 

Chcę skorzystać z PSZOK

PSZOK został ponownie otwarty, ale liczba samochodów, które mogą jednocześnie przebywać na terenie obiektu została zmniejszona do 2 (wcześniej były to 3 samochody na raz).

Nie zmienił się natomiast harmonogram ani zasady odbierania odpadów sprzed posesji. Odpady będą odbierane od Ciebie tak jak dotychczas: zmieszane i bio we wtorki, a segregowane - w soboty, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem dostępnym tutaj. 

 

Potrzebuję worków na odpady segregowane z Zakładu Obsługi Piękne Miasto

Pobierz je ze stojaka znajdującego się na terenie Zakładu (ul. Kard. Wyszyńskiego 7) - nie wjeżdżaj samochodem na teren Zakładu, parking dla klientów znajduje się po prawej stronie ogrodzenia budynku. Na terenie Zakładu może przebywać jedna osoba jednocześnie.

 

HYDROSFERA

 

Chcę załatwić sprawę w  Hydrosferze

Możesz to zrobić na kilka sposobów, ale nie osobiście.

• telefonicznie: nr  22 780 06 43 i 53  (poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00)

• poprzez pocztę elektroniczną - adres e-mail: sekretariat@hydrosfera-jozefow.pl

• Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) – www.hydrosfera-jozefow.pl; www.ebok.hydrosfera-jozefow.pl

• poprzez fax: 22 789 61 01

• listownie na adres: Hydrosfera Józefów sp. z o.o. ul. Drogowców 20, 05-420 Józefów.

Wszystkie zgłaszane sprawy będą rozpatrywane indywidualnie i załatwiane zgodnie z możliwościami i zachowaniem należytych środków bezpieczeństwa.

W celu ograniczenia wizyt pracowników odczytujących wodomierze Hydrosfera proponuje  możliwość podania na koniec każdego miesiąca stanu swoich wodomierzy e-mailem, przez stronę internetową lub telefonicznie.

Jednocześnie Hydrosfera zapewnia, że obecna sytuacja nie wpłynie na realizację usług spółki oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.

 

TBS

 

Chcę załatwić sprawę w  TBS

Zadzwoń pod nr 22 789 21 44, 789 12 86, 509 867 417, lub wyślij mail:  tbs@tbsjozefow.pl. Biuro spółki zamknięte jest dla klientów.

 

ICSiR

 

Czy obiekty Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji są otwarte?

Zdecydowanie nie. Basen, hale sportowe, ale również boisko przy ul. Dolnej, place zabaw, Miasteczko Ruchu Drogowego i siłownie outdoroowe są obecnie zamknięte. Jest to działanie zamierzone, mające na celu ograniczenie kontaktu mieszkańców. Niestety zdarzają się przypadki ignorowania tego faktu przez młodzież, która np. przechodzi przez ogrodzenie boiska. Apelujemy o uszanowanie zaleceń co do ograniczania zgromadzeń i przypominamy, że zgodnie z art. 193 kodeksu karnego. „Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

 

Czy ważność karnetów na basen zostanie przedłużona?

Tak. ICSiR poda szczegółowe informacje na ten tematy w późniejszym terminie.

 

Chcę skontaktować się  z ICSiR.

Oczywiście, ale mailowo: biuro@icsir.pl .

 

 

MOK

 

Czy zajęcia w MOK odbywają się wg planu? Czy odbędą się zapowiedziane spektakle?

Nie. Wszystkie zaplanowane wydarzenia zostały odwołane, a zajęcia zawieszone.

 

Czy otrzymam zwrot pieniędzy za opłacone zajęcia?

Opłaty za zajęcia marcowe zostaną przeksięgowane na kwiecień lub zwrócone.

 

Czy otrzymam zwrot pieniędzy za kupione bilety?

Tak. Jeśli kupiłeś je przez system Biletyna – otrzymasz zwrot przez ten portal w ciągu 10 dni od odwołania imprezy.

Jeśli kupiłeś je w kasie MOK - będziesz mógł je tam zwrócić po 2 kwietnia (lub później, jeśli okres zamknięcia placówek, się wydłuży. 

MOK prosi o śledzenie komunikatów na profilu instytucji na Facebooku i na stronie www.mokjozefow.pl.

 

Chcę skontaktować się z MOK

Wyślij mail:mok@mokjozefow.pl

 

BIBLIOTEKA

 

Czy mogę wypożyczyć książkę?

Nie. Biblioteka jest zamknięta do odwołania.

 

Jak mam zwrócić książkę? Czy zapłacę karę, jeśli oddam ją po terminie?

Termin zwrotu materiałów został przedłużony do 15 kwietnia (termin może się wydłużyć). Nie będą naliczane opłaty regulaminowe.

 

Co z moją rezerwacją?

Odbiór rezerwacji zostanie przesunięty.

 

Nie wytrzymam bez książek!

Obserwuj profil Biblioteki Miejskiej na Facebooku: https://www.facebook.com/MiejskaBibliotekaPublicznaWJozefowie/. Znajdziesz tam wiele ciekawych propozycji wirtualnego dostępu do kultury i książek.

 

SZKOŁY

Uczniowie i rodzice otrzymują bieżące informacje za pośrednictwem e-dziennika Librus.

 

Kiedy zostaną otwarte szkoły?

Zamknięcie szkół wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Najnowsze informacje  dla uczniów, rodziców i nauczycieli związane z funkcjonowaniem edukacji znajdziesz na tronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja .

 

Gdzie znajdę materiały do  nauki zdalnej?

Nauczyciele józefowskich szkół wysłali je uczniom przez Librus. Ciekawe materiały znajdziesz też na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja

 

 

POLICJA

 

Chcę skontaktować się z policją

Spróbuj nie odwiedzać komendy. Skontaktuj się telefonicznie:

- Komenda Powiatowa Policji w Otwocku:

Oficer dyżurny (całodobowo) – tel. 47 724 19 00, 47 724 13 00, fax. 47 724 12 07,

e-mail (w celu złożenia zawiadomienia lub skargi oraz wniosku) – oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP

Zespół Kontroli (skargi, wnioski) pon.– pt. godz. 8-16 – tel. 47 724 12 34, fax. 47 724 12 07 lub  47 724 13 07

 

- Komisariat Policji w Józefowie – tel. 47 724 18 71, fax. 47 724 18 70

 

Zgłoszenia alarmowe kieruj na numery 112 i 997.

Kontakt z policją jest również możliwy przez ePUAP, (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz za pomocą aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Osoby przychodzące do jednostek Policji, zgłaszające się w charakterze świadka oraz składające zawiadomienie, proszone są o stosowanie środków osobistej ochrony - osłanianie twarzy i dłoni.

 

 

STRAŻ MIEJSKA

 

Chcę skontaktować się ze Strażą Miejską

Zrób to telefonicznie: 22 789 22 12, 513 188 882. Straż Miejska działa wg dotychczasowego grafiku, jednak ogranicza możliwość wizyt osobistych do koniecznych. Jeśli odwiedzisz siedzibę Straży Miejskiej zachowaj odpowiednią odległość i rygorystyczne zasady higieny.

 

SENIOR

 

Jestem seniorem, zgodnie z zaleceniami pozostaję w domu, ale potrzebuję produktów ze sklepu i z apteki.

W zakupach pomoże Ci Straż Miejska. Zadzwoń pod nr:  22 789 22 12, 513 188 882

 

 

PRZYCHODNIA MIEJSKA

 

Mam umówioną wcześniej wizytę u lekarza specjalisty

Wszystkie wizyty u lekarzy specjalistów zostały odwołane. Nie przepadną, ale odbędą się w innym terminie, według kolejności w jakiej zostały wcześniej ustalone.

 

Mam umówioną wcześniej wizytę u lekarza POZ

Odbędzie się ona w formie konsultacji telefonicznej. Zadzwoni do Ciebie lekarz.

 

Chcę skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem

Przede wszystkim - nie przychodź do przychodni. Jej drzwi są zamknięte. Zadzwoń pod 22 789-21-21. Lekarz udzieli Ci teleporady,a jeśli uzna to za konieczne zaprosi na bezpośrednią wizytę. Jeśli potrzebna będzie recepta lub zwolnienie lekarskie lekarz wystawi ją przez Internet.

 

Potrzebuję swoich leków na receptę.

Skorzystaj z aplikacji Visimed lub Internetowego Konta Pacjenta. Jeśli ich nie masz - poproś o wystawienie recepty dzwoniąc na: 22 789-21-21. Uwaga - dotyczy to stale przyjmowanych leków, o których wie Twoja przychodnia.

 

Nie mogę dodzwonić się do przychodni. Wciąż słyszę sygnał zajętości / komunikat "nie ma takiego numeru" / nikt nie odbiera telefonu.

Telefony przychodni są wyjątkowo obciążone, jednak obsługiwane cały czas. Informacja "nie ma takiego numeru" to również efekt przeciążenia linii. Przychodnia prosi o cierpliwość. Obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna dla służby zdrowia .

 

Stan zdrowia mój/moich najbliższych jest poważny

Skorzystaj z alarmowych numerów telefony: 112, 999

 

I teraz najważniejsze: JEŚLI TWOJA SPRAWA MEDYCZNA NIE JEST PILNA NIE DZWOŃ DO PRZYCHODNI. POCZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ Z NIĄ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. Nie blokuj linii telefonicznej osobom naprawdę potrzebującym. Bądźmy solidarni w tych trudnych czasach.

 

 

Wychodząc z domu zastanów się czy jest to konieczne. Jeśli sprawa może poczekać lub być załatwiona przez telefon/Internet - wybierz tę pośrednią formę kontaktu z urzędem/instytucją. Dla dobra swojego, swoich bliskich oraz osób, z którymi miałbyś wówczas bezpośredni kontakt.

 

Dziękujemy za zrozumienie. Sytuacja jest wyjątkowo trudna, ale przy wspólnej mobilizacji jej skutki będą mniej dotkliwe dla nas wszystkich.

 

(Miasto Józefów)