Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Reforma programu Czyste Powietrze - prościej i szybciej
19 maja 2020
Od 15 maja 2020 roku wchodzą w życie nowe standardy programu Czyste Powietrze mające na celu m.in. uproszczenie zasad udzielania dotacji oraz skrócenie czasu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie. Przypominając idee programu, jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.
 
  • O dotacje mogą ubiegać się właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych bądź lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
  • Wnioski o dofinansowanie można składać:

- on-line poprzez stronę internetową (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany),

- on-line poprzez Portal Beneficjenta z równoczesnym złożeniem w Urzędzie Miasta Józefowa podpisanego papierowego wniosku.
 
  • Warunki dofinansowania: roczny dochód  wnioskodawcy (podstawa opodatkowania) nie przekracza 100 000 zł
Podwyższony poziom dofinansowania przewidziany jest dla wnioskodawców, w których dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
- 1 400 zł / mc w gospodarstwie wieloosobowym
- 1 960 zł/ m-c w gospodarstwie jednoosobowym
 
  • Dofinansowaniu podlega w szczególności:
- Zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej
- Docieplenie budynku i wymiana stolarki zewnętrznej
 
  • Dofinansowaniu nie podlegają między innymi:
- Inwestycje w budynkach będących w trakcie budowy
- Inwestycje w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych
- Docieplenie i wymiana stolarki zewnętrznej w budynkach, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane  po 31 grudnia 2013 r.
- Zakup i montaż kotłów na paliwo stałe w budynkach / lokalach podłączonych do sieci dystrybucji gazu.
 
  • Preferowane są  przedsięwzięcia pozwalające w największym stopniu ograniczyć emisję zanieczyszczeń.

 

  • Najwyższa kwota dotacji możliwa jest do uzyskania w przypadku, gdy beneficjent zdecyduje się na montaż pompy ciepła wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną oraz kompleksowe docieplenie budynku
- poziom podstawowy dofinansowania: dotacja do 30 000 zł
- poziom podwyższony dofinansowania : dotacja do 37  000 zł
Dodatkowo  istnieje możliwość wsparcia kredytem bankowym.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: https://czystepowietrze.gov.pl/ 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !
 
(Miasto Józefów na podst. czystepowietrze.gov.pl)