Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Józefów najbardziej gospodarnym miastem w Polsce
26 czerwca 2020

Józefów zajął pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich w rankingu najbardziej gospodarnych miast w Polsce. Oceniano w nim m.in. wydatki na inwestycje, skuteczność w pozyskiwaniu  środków unijnych, poziom zadłużenia oraz relacje wysokości wynagrodzeń do wydatków bieżących w 2019 roku. 

 

Eksperci przeanalizowali finanse 2790 polskich gmin, miast i powiatów. Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracowali na „twardych danych” – oficjalnych sprawozdaniach finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obrachunkowej. W ten sposób powstał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Autorzy rankingu skoncentrowali się na analizie dochodów własnych JST, wydatkach inwestycyjnych,  poziomie wydatków na wynagrodzenia oraz wysokości unijnych funduszy, pozyskanych na wykonywanie projektów i inwestycji. Każdy z badanych podmiotów podlega tym samym kryteriom, co pozwala na wybranie najbardziej gospodarnych JST w Polsce.

Prezentacja rankingu odbyła się 22 czerwca w siedzibie dziennika Rzeczpospolita. Burmistrz Marek Banaszek, zapytany o sekret efektywnego zarządzania finansami gminy odpowiedział: - Chodzi o stworzenie takich warunków dla mieszkańców, aby mieli poczucie pełnego uczestnictwa w jej rozwoju, żeby identyfikowali się ze swoim miastem, tu płacili podatki i tutaj rozwijali swoją działalność. To również projektowanie budżetu w sposób zrównoważony, zarówno pod kątem odpowiedniego rozłożenia ciężkości na poszczególne działy jak i zdywersyfikowania źródeł finansowania.

Burmistrz dodał jednocześnie, że rok 2020 będzie szczególnie trudny dla wielu przedsiębiorców i pracowników, ale również samorządów, które już odczuwają finansowe skutki pandemii. - Już wiemy, że dochody z tytułu udziału w PIT będą znacznie niższe, a to właśnie one kształtują w znacznej mierze budżet Józefowa. W kwietniu br. wpływy te spadły o ponad 40 % r-d-r. Jeśli okaże się, że ta sytuacja nie będzie wyglądała tak drastycznie w skali roku, to nie powinno grozić nam zachwianie płynności finansowej. Jednak samorządy w całej Polsce, i my również, muszą szukać oszczędności – powiedział burmistrz.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce tokompleksowe, mierzone obiektywnymi, aktualnymi, wskaźnikami ekonomicznymi. Samorządy zostały podzielone na pięć kategorii.

Józefów zajął pierwsze miejsce spośród wszystkich 235 gmin miejskich w Polsce. W czołówce znalazło się również Puszczykowo Puszczykowo (woj. wielkopolskie) i Podkowa Leśna Spośród 1547 gmin wiejskich najlepsze wyniki uzyskały: Dobra (woj. zachodniopomorskie), Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie) i Kleszczów (woj. łódzkie). Natomiast Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie), Rzgów (woj. łódzkie) i Łomianki (woj. mazowieckie) to liderzy w kategorii 628 gmin miejsko-wiejskich.

Wśród 66 miast na prawach powiatu liderami są: Tychy, Warszawa i Sopot. W grupie 314 powiatów ziemskich liderami okazały się powiaty wrocławski (woj. dolnośląskie), poznański (woj. wielkopolskie) i bielski (woj. śląskie).

- To duże wyróżnienie, ale przede wszystkim obiektywna ocena wysokiej jakości prac władz i urzędników samorządowych oraz potwierdzenie kompetentnych działań radnych, którzy decydują o kierunku rozwoju Państwa małej Ojczyzny – podsumował Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca rankingu i przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Forum Ekonomiczne to największa w Europie Centralnej konferencja gospodarcza, w której udział bierze ponad 5 tysięcy uczestników, w tym premierów, ministrów i dyplomatów z całego świata. Organizatorem Forum jest Instytut Wschodni - twórca Rankingu Samorządów.

W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 8-10 września pod hasłem „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?”. Wśród ekspertów zaproszonych do debaty na temat 30 lat samorządu terytorialnego w Polsce jest burmistrz Marek Banaszek.

 

Zespół badawczy opracowujący ranking pracował pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład zespołu weszli naukowcy z tej uczelni oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowali na podstawie oficjalnych danych przekazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. Obecne zestawienie dotyczy danych
z 2019 r.

 

 

Więcej informacji: https://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking/

 

(Miasto Józefów)