Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Odbiór gabarytów i elektrosprzętu
2 września 2020

W wybranych dniach września, zgodnie z harmonogramem, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców. 

 

Odbiór odpadów będzie się odbywał w poszczególnych rejonach Józefowa zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w grafice oraz TUTAJ.

 

(Miasto Józefów)