Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Najlepsi uczniowie ze stypendiami
20 listopada 2020
Sześciu uczniów józefowskich szkół otrzymało stypendia im. św. Jana Pawła II. Nagrody przyznawane są uczniom wyróżniającym się wzorowym zachowaniem, którzy wykazują szczególne zainteresowanie w przedmiotach szkolnych i rozwijają swoje talenty.
 
 
Stypendia św. Jana Pawła II przyznawane są uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów. Nagrody otrzymuje po dwóch uczniów każdej szkoły, którzy wykazują szczególne zainteresowania w przedmiotach humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych lub artystycznych. Pod uwagę brane są również oceny z zachowania uczniów. Stypendium przyznawane jest za miniony rok szkolny i wynosi 3000 zł.
 
Kandydatów wyłania Komisja złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta, szkół podstawowych oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów poszczególnych szkół. 
 
W tym roku stypendia otrzymali:
 
Ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego:
 
  • Antoni Sawka
Średnia ocen: 5,67
Zachowanie: wzorowe
 
Antoni z powodzeniem godzi naukę w szkole z treningami karate, w której to dziedzinie odnosi duże sukcesy nie tylko w skali regionej, ale również krajowej a nawet międzynarodowej.
Już w czwartej klasie zajął VIII miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie z matematyki. W zeszłym roku szkolnym w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z geografii „Olimpus” zajął VI miejsce w kraju.
Do najważniejszych osiągnięć Antoniego ucznia w roku szkolnym 2019/2020 należą:
- 2 miejsce w Mistrzostwach Europy European Kyokushin Karate Championship (kategoria kumite chłopcy 12-13 lat -40 kg);
- 3 miejsce w międzynarodowym turnieju karate 9th Polish Open WKB 2019 (kategoria kumite młodzicy 2007-2006 -40 kg);
- 1 miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików Karate Kyokushin; (konkurencja kumite młodzicy 12-13 lat -45 kg ); 
- 1 miejsce w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego Karate Kyokushin; (konkurencja kumite młodzicy 12-13 lat -45 kg ); 
- 1 miejsce w Pucharze Młodzików - Wojewódzki Turniej“Cudu nad Wisłą; (konkurencja kumite ); 
- kwalifikacja do kadry młodzików Okręgowego Związku Karate Województwa
Mazowieckiego;
- II miejsce w V Memoriale Piłkarskim im. Mariana Olszewskiego Karczewskie „Małe Euro” 2006 i młodsi
- I miejsce w kategorii Kumite -40 kg w Międzynarodowy Turnieju Karate Kyokushin KWU(Kyokushin World Union) German Open Junior Championship w Naunhof,
- I miejsce w kategorii Kumite w Międzynarodowy Turnieju Karate Kyokushin Międzynarodowe Grand Prix Beskidów, Wilkowice,
- III miejsce w IV Międzynarodowym Grand Prix Beskidów w Karate Kyokushin
- Kwalifikacja do kadry Okręgowego Związku Karate Województwa Mazowieckiego Karate Kyokushin oraz I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Cudu nad Wisłą, Radzymin,
- Powołanie przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej na konsultację szkoleniową dla zawodników rocznika 2007.
Reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym.
 

 

  • Marta Magdalena Adrich
Średnia ocen : 6,00
Zachowanie: wzorowe

 

Marta to uczennica o ponadprzeciętnych zdolnościach szczególnie w zakresie języka polskiego i historii. Jest nie tylko pracowita i systematyczna, ale przede wszystkim twórcza. Pisze piękne, dojrzałe opowiadania. Marta jest osobą, kulturalną i niezwykle oczytaną, z szerokimi horyzontami intelektualnymi oraz dużym zasobem wiedzy z różnych dziedzin. 
Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, ze średnią 6,00 z wszystkich przedmiotów od trzech lat.
Najważniejsze osiągnięcia:
- Coroczne nagrody za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce: spośród uczniów klas IV, V, VI.
- I miejsce w szkolnym konkursie literackim Poetycka olimpiada. 
- Udział w konkursach historycznych, geograficznych, biologicznych,
- II miejsce w kraju w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z historii „Olimpus”,
- Dyplom laureata w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej „Olimpus” z geografii i biologii (VI i XII miejsce w kraju).
Marta świetnie potrafi pogodzić naukę i obowiązki szkolne ze swoimi pasjami i zainteresowaniami, wśród nich szczególne miejsce zajmuje muzyka i gra na skrzypcach.
 
 
Ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta

 

  • Karolina Dudzicka

W roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 uzyskała średnią ocen 5,31 (były to same oceny bardzo dobre i celujące).
Karolina aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Z wielkim zaangażowaniem bierze udział w zajęciach różnych kół przedmiotowych (koło teatralne, historyczne), a także w innych zajęciach pozalekcyjnych (zajęcia plastyczne, warsztaty teatralne, koło szachowe), nieustannie podejmuje się wielu nadobowiązkowych zadań. Uczestniczy w licznych konkursach (recytatorskich, literackich, plastycznych, bibliotecznych, poetyckich, artystycznych, historycznych, matematycznych) i zawodach, osiągając wiele sukcesów.
Najważniejsze osiągnięcia:
- W czwartej i piątej klasie uzyskała bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym „Alfik Humanistyczny”.
- W 2018 otrzymała wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie poetyckim „Przecież każdy pisze wiersze”,
- I miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Na Sztukę Teatralną i Scenariusz Filmowy.

 

  • Emilia Kaczorek

Średnia: 5,83
Zachowanie: wzorowe
W roku szkolnym 2019/2020 uzyskała najwyższą średnią ocen spośród uczniów klas V. Za osiągnięte wyniki w nauce została wyróżniona nagrodą Burmistrza Miasta Józefów.
Wielką pasja Emilii jest śpiew. W roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyła w lekcjach śpiewu w Studium Wokalnym Vocalmania Marceliny Woźnej.
Bierze udział w rozmaitych konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
Najważniejsze osiągnięcia:
- Laureatk szkolnych konkursów Mam Talent oraz Konkursu Kolęd i Pastorałek.
- Udział w eliminacjach do programu muzycznego talent-show THE VOICE KIDS,
- udział w eliminacjach konkursu wokalnego  organizowanego przez POLSKIE RADIO.
- udział w VI edycji ogólnopolskiej olimpiady z języka angielskiego.
- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.
Emilia jest osobą niezwykle empatyczną. Z wielką chęcią angażuje się w działalność charytatywną.  Co roku bierze udział w akcji  GWIAZDOBRANIE I DAWANIE, uczestniczy w Finałach WOŚP organizowanych na terenie szkoły. Wraz z grupą charytatywną Stowarzyszenia Forum Chrześcijańskie przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej przygotowuje na kiermasz stroiki oraz ozdoby świąteczne. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na pomoc dla najbiedniejszych mieszkańców miasta.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej

 

  • Antonina Zięba

Średnia: 5,71
Zachowanie: wzorowe
Antonina wykazuje się ponadprzeciętną chęcią do nauki i rozwijania swoich możliwości. Jest bardzo koleżeńska, chętnie pomaga innym uczniom. Zaraża pozytywną energią innych. Samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia (głównie plastyczne).
Najważniejsze osiągnięcia:
- II nagroda (kategoria: 12-13 lat) XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny " ARCHITEKTURA MOJEGO REGIONU";
- NAGRODA w XXII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym " Ludzie ludziom zgotowali ten los";
- II miejsce w XVIII Powiatowym Konkursie Plastycznym w roku 2019 inspirowanym twórczością Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego;
- II miejsce (kategoria: szkoły podstawowe klasy 4-8) w Powiatowym Konkursie Plastycznym na plakat promujący akcję #zostańwdomu;
- I miejsce w kategorii II (11-15 lat) w ekologicznym konkursie plastycznym dla Mieszkańców Otwocka na plakat promujący ochronę powietrza i zapobieganie zjawisku smogu;
- I miejsce w Szkolnym Konkursie Mitologicznym "W krainie bogów i herosów";
- I miejsce w konkursie plastycznym pt. "Wolni od uzależnień - Wakacje bez ryzyka".
Bierze czynny udział w życiu szkoły. Uczestniczy w akcjach wolontariatu oraz w zajęciach Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku.

  

  • Maria Kołodziejczyk

 

średnia: 5,67
zachowanie: wzorowe zachowanie.
Maria to uczennica pilna, pracowita oraz systematyczna. Konsekwentnie realizowała postawione sobie cele. 
Najważniejsze osiągnięcia:
- Finalistka Konkursu Kuratoryjnego z Biologii;,
- II miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym; 
- Laureatka - I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego OLIMPUS; 
- Laureatka I stopnia z wyróżnieniem - Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus Lingua.Plus; 
- Laureatka II stopnia - Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus Lingua.Plus;
- liczne osiągnięcia w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUS z przyrody oraz języka angielskiego.
Swoje umiejętności oraz zaangażowanie odzwierciedliła doskonale w wynikach egzaminu ósmoklasisty. Maria jest bardzo koleżeńska, uczynna oraz zaangażowana w pomoc innym. Nigdy nie odmawiała pomocy. Prezentuje wysoką kulturę osobistą. Aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły, brała czynny udział w akcjach wolontariatu, często poświęcając swój wolny czas. Świetnie radziła sobie z tym, aby pogodzić naukę z dodatkowymi obowiązkami szkolnymi. 
 
 
- Gratuluję wszystkim wyróżnionym uczniom. Wasze wyniki w nauce i osiągnięcia są inspirujące. Cieszę się, że józefowskie szkoły mają tak zaangażowanych i wzorowych uczniów - powiedział burmistrz Marek Banaszek.
 
(Miasto Józefów)