Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030
1 kwietnia 2015

Od 1 do 22 kwietnia 2015 r. prowadzone są konsultacje społeczne wstępnej wersji dokumentu. Zachęcamy mieszkańców Józefowa do zgłaszania uwag.

 

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, w dniach od 1 do 22 kwietnia 2015 r. prowadzone są konsultacje społeczne wstępnej wersji dokumentu.

Józefów znalazł się w gronie 72 gmin tworzących Obszar Metropolitalny Warszawy. Głównym celem opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030  jest wskazanie pożądanych kierunków rozwoju tj. wypracowanie wspólnej misji i wizji obszaru oraz wskazanie strategicznych kierunków działań, które umożliwią ich realizację.

Dokument stanowić będzie narzędzie do planowania strategicznego oraz upowszechniania wiedzy o działaniach podejmowanych w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy.Dlatego też gorąco zachęcamy mieszkańców Naszego Miasta do zaangażowania się w proces opracowywania Strategii oraz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych.

Wstępny dokument Strategii powstał w oparciu o sporządzony raport z Diagnozy Obszaru Metropolitalnego Warszawy, a także na podstawie wyników warsztatów strategicznych organizowanych w różnych miastach obszaru, w których udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, środowiska nauki i biznesu. Strategia uwzględnia także wyniki głosowania internetowego, w którym udział mógł wziąć każdy mieszkaniec gmin tworzących metropolię warszawską.

Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 jest opracowywana w ramach projektu „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie www.omw.um.warszawa.pl.

Link do Strategii: tutaj.

Formularz zgłaszania uwag został zamieszczony poniżej.

Pliki do pobrania: