Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
25 kwietnia 2017
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Działając na mocy przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Józefowa informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1, został podany do wiadomości publicznej, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany:

 

Nr wykazu

Położenie- – nazwa ulicy

Nr ewidencyjny działki

Nr obrębu

Powierzchnia

Oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg wieczystych

1/2017

ul. 3 Maja

dz. ew. 117/5

obr. 43

499 m. kw.

WA1O/00009482/1

Wykaz  nieruchomości wywieszony zostały  w terminie od dnia 18 kwietnia 2017 r.  do dnia 10 maja 2017 r. Stanowi on załącznik do Zarządzenia Nr 48/2017 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 18 kwietnia 2017r.

Osoby, którym przysługuje w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Powyższy wykaz został opublikowany na stronie Urzędu Miasta Józefowa w Biuletynie Informacji Publicznej- www.jozefow.pl.

Informację w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta Józefowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1 (budynek B, pokój nr 6), tel. 22 7790044.”