Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
10 kwietnia 2018
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na mocy przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Józefowa informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1, został podany do wiadomości publicznej, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

Nr wykazu

Położenie- – nazwa ulicy

Nr ewidencyjny działki

Nr obrębu

Powierzchnia

nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg wieczystych

 

1/2018

 

ul. Marsz. Piłsudskiego

 

dz. ew.  67   

 

obr. 25

 

1295 m.kw.

 

WA1O/00008982/9

2/2018

ul. Leśna 7

dz. ew. 79/1

obr.44

  428 m.kw.

WA1O/00043651/7

 

 

Wykaz y  nieruchomości wywieszone został  w terminie od dnia 06.04.2018 r.  do dnia 27.04. 2018 r.

Osoby, którym przysługuje w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Powyższy wykaz został opublikowany na stronie Urzędu Miasta Józefowa w Biuletynie Informacji Publicznej- www.jozefow.pl.

Informację w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta Józefowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1 (budynek B, pokój nr 6), tel. 22 7790044.”