Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
9 lipca 2018
Obwieszczenie o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
Burmistrz Miasta Józefowa informuje o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. UM Józefów informuje również o wymianie załącznika graficznego do projektu uchwały.