Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
6 sierpnia 2018
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego - dot. Planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje o przyjęciu projektu Planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i wyłożeniu do publicznego wglądu.
Pliki do pobrania: