Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
4 września 2019
Zarządzenie w sprawie prac nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi (...)"
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2019 r. w sprawie prac nad opracowaniem rocznego „Programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
Pliki do pobrania: