Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
21 października 2019
Zarządzenie Burmistrza w sprawie konsultacji projektu dot. współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie nr 110/2019 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
Pliki do pobrania: