Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
18 listopada 2019
Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Wyłożenie nastąpi w dniach 25 listopada - 23 grudnia w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa (budynek B) w godz. 8-16 oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta.

Pliki do pobrania: