Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
12 marca 2020
Zarządzenie Burmistrza dot. zmiany terminu przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowej w SP3

Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021,  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziału dwujęzycznego zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie,  prowadzonych przez Miasto Józefów.

Zmiana dotyczy terminu przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowej.

Pliki do pobrania: